107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ปีการศึกษา 2565   ปีการศึกษา 2564   ปีการศึกษา 2563   ปีการศึกษา 2562   ปีการศึกษา 2561   ปีการศึกษา 2560   ปีการศึกษา 2559   ปีการศึกษา 2558   ปีการศึกษา 2557   ปีการศึกษา 2556   ปีการศึกษา 2555   ปีการศึกษา 2554   ปีการศึกษา 2553   ปีการศึกษา 2552   ปีการศึกษา 2551   ปีการศึกษา 2550   

อั้ลบั้มภาพกิจกรรมปี 2564


 
ภราดาพลากร เพียรพันธ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน มอบเครื่องแบบนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 11-6-2021
 

 
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ขอใช้สถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมประชุมสัญจร...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 22-6-2021
 

 
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียนจัดกิจกรรมอบรมต่อต้านยาเสพติด...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 23-6-2021
 

 
ภราดา ดร.สมพร คงวิมล ตัวแทนมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ให้เกียรติ เป็นประธาน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 27-7-2021
 

 
คณะภราดา คณะครู พนักงาน และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วมแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัย...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 17-8-2021
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม มอบเงินให้นักเรียน ระดับ ปวช. โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 8-9-2021
 

 
คณะภราดา คณะครู พนักงาน และนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วมถวายมาลัยกร...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 3-9-2021
 

 
ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี และ ภราดา ดร. สมพร คงวิมล ให้เกียรติ มอบเสื้อ กีฬาสี...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 3-9-2021
 

 
ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน / ภราดา ดร.สมพร คงวิมล และตัวแทนครู...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 15-9-2021
 

 
ทีมพยาบาลโรงพยาบาลท่าอุเทน จ.นครพนม ให้ความอนุเคราะห์บริการ ตรวจแอนติเจนเชื้อโควิด-19...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 26-11-2021
 

 
ผู้บริหาร ครู พนักงาน และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับ ภ.ครรชิต สีสาวรรณ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 2-12-2021
 

 
ช่วงเช้า เวลา 10.00 น. วันที่ 7 ธ.ค.64 ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 2/2564 (ผู้บริหาร...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 7-12-2021
 

 
ช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. วันที่ 7 ธ.ค.64 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2564...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 7-12-2021
 

 
คณะภราดา คณะครู พนักงาน ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 29-12-2021
 

 
คณะภราดา คณะครู พนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วมเคารพศพไว้อาลัย...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 28-12-2021
 

 
29 ธ.ค. 64 งานคริสต์มาสนักเรียน คณะภราดาผู้บริหาร คุณพ่อพนม ลือประสิทธิ์ ภราดาครรชิต...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 29-12-2021
 

 
30 ธ.ค.64 งานคริสต์มาส ครู พนักงาน คณะภราดาผู้บริหาร และคุณพ่อพนม ลือประสิทธิ์...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 30-12-2021
 

 
คณะภราดา คณะครู พนักงาน และนักเรียน รวมทั้งสิ้น 146 คน รับการตรวจแอนติเจนเชื้อโควิด-19...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 10-1-2022
 

 
ภ.ดร.สมพร คงวิมล ตัวแทนผู้อำนวยการโรงเรียน มอบซองของขวัญวันคล้ายวันเกิด...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 4-3-2022
 

 
ทางโรงเรียนฯ ได้รับเกียรติจาก บาทหลวงเฉลิมศิลป์ จันทร์ลา เจ้าอาวาสวัดนักบุญ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 4-3-2022
 

 
คณะภราดา คณะครู พนักงาน ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 28-4-2022
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter