!
Login
กำลังปรับปรุง
ข่าวประชาสัมพันธ์
อั้ลบั้มภาพอั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
รายละเอียด : เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 1. งากลึง กัด ตัด ไสชิ้นงาน 2. ทักษะการออกแบบเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ณ วิทยาลัยเทคนิดบ้านแพง 12 พ.ย. 2561 ผลการแข่งขัน 2 ราย ได้เหรียญทอง
upload โดย : นายวิรถ จอกทอง15/11/2561  อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก
รายละเอียด : ฟุตบอล 1เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทสไทย ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2561 ณโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 20/10/2561  อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก
รายละเอียด : กรีฑา 1เหรียญทอง วิ่ง 1500 เมตร รุ่นทั่วไป +1เหรียญทองแดงวิ่ง 1,500 เมตร รุ่น16ปี ชาย และ 1 เหรียญเงิน ทุ่มน้ำหนักรุ่นทั่วไป การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทสไทย ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2561 ณโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ผลการแข่งขัน1เหรียญเงิน (ทุ้มน้ำหนัก ) 2 เหรียญทองแดง (วิ่ง 1,500 + ฟุตบอล)
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 20/10/2561  อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก
รายละเอียด : ตระกร้อการ1เหรียญทอง แข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทสไทย ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 17-20 ตุลาคม 2561 ณโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 31/10/2561  

ดูทั้งหมด

อัตลักษณ์โรงเรียน

ทำงานเป็น
เอกลักษณ์โรงเรียน
มุ่งมั่น   มีวินัย
รับผิดชอบ   น้อมนอบ
ยึดมั่นสัจธรรม
ข้อมูลที่น่าสนใน