107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 09-72042180 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2556

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

  งานประกวดแข่งขันนักเรียน


อั้ลบั้มภาพ
อั้ลบั้มภาพ : ผลงานสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
รายละเอียด : เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 1. งากลึง...
upload โดย : นายวิรถ จอกทอง15/11/2561  อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก
รายละเอียด : ฟุตบอล 1เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทสไทย...
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 20/10/2561  อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก
รายละเอียด : กรีฑา 1เหรียญทอง วิ่ง 1500 เมตร รุ่นทั่วไป...
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 20/10/2561  อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก
รายละเอียด : ตระกร้อการ1เหรียญทอง แข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทสไทย...
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 31/10/2561  

ดูทั้งหมด


   ปฏิทินโรงเรียน

         -  กีฬาสี   งานสันทนาการ ดนตรี กีฬา    15 ธันวาคม 2561
         -  เข้าร่วมแข่งขันวิชาการ   แผนกวิชาช่างเครื่องเรือนและตกตแต่งภายใน    26 พฤศจิกายน 2561
         -  ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับสมบูรณ์ทุกรายวิชา   งานหลักสูตรการเรียนการสอน และนิเทศภายใน    26 พฤศจิกายน 2561
         -  สังเกตการ อวท.   งานองค์การวิชาชีพ    26 พฤศจิกายน 2561
         -  วันลอยกระทง   งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน    22 พฤศจิกายน 2561
         -  กิจกรรมวันคริสต์มาส   งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน    21 พฤศจิกายน 2561
         -  ลงทะเบียนผู้มีสิทธิสอบ v-net   งานวัดและประเมินผล    21 พฤศจิกายน 2561
         -  สัมมนาหลักสูตร   งานหลักสูตรการเรียนการสอน และนิเทศภายใน    20 พฤศจิกายน 2561
         -  ติวก่อนสอบ v-net   งานวัดและประเมินผล    19 พฤศจิกายน 2561
         -  นิเทศการสอน ครั้งที่ 3/2561   งานหลักสูตรการเรียนการสอน และนิเทศภายใน    19 พฤศจิกายน 2561

ดูทั้งหมด

   วีดีโอ VDO


 
วีดีโอนำเสนอโรงเรียน
 โรงเรียนในเครือ
    

 Application ATSN
ข่าวประชาสัมพันธ์

       ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ( 26-4-2561 )

ดูข่าวทั้งหมด

  Download
   แบบฟอร์มตัวอย่างการเขียนแผนปฏิบัติงาน ปี 2561 (งาน กิจกรรม โครงการ สรุปงาน)
   แบบฟอร์มขอจัดทำวิจัย
   ตัวอย่างสรุปแผนงาน 2559
   แบบพิสูจน์อักษรรูปเล่มโครงการวิชาชีพ
   ตัวอย่างฟอร์มงานวิจัย 59

ดูทั้งหมด

Download บรรเลง Download ขับร้อง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี
  ประกาศ สมศ.
  อัตลักษณ์โรงเรียน
ผู้เรียนยึดมั่นในสัจธรรม 
มีความวิริยะ 
อุตสาหะ 
รับผิดชอบต่อสังคม
  เอกลักษณ์โรงเรียน
เด่นวินัย  
ใจอาสา 
พัฒนาสังคม
  Facbook ATSN

  งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
  ลิงค์ที่น่าสนใจ

 AMS e-Office
 ศูนย์ส่งเสริมการอาชีวศึกาษา
 เอแบค...น้อมอาลัยแด่ในหลวง ร.9
 โลกของแมลงกินพืช
 สอศ.
 e-book สทร.สพฐ. 
 สมศ.
 สพท. นพ. 1
 สพท. นพ. 2
 อบจ. นครพนม
 เทศบาลเมืองนครพนม
 ม.นครพนม
 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
 วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม

 วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า
 วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฯ นครพนม 
 กรมการจัดหางาน

  User Online
ผู้เยี่ยมชม3  คน
สถิติวันนี้21  คน
สถิติเดือนนี้780  คน
สถิติปีนี้13,777  คน
สถิติทั้งหมด96,356  คน
สมาชิก0  คน
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503-10 ,09-72042180
โทรสาร : 042-199503-11 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter