107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

2107-2010: 2
 

1. งานเขียนแบบตู้เสื้อผ้า
   1.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   1.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   1.3  เข้าโปรแกรม
   1.4  การเขียนแบบส่วนประกอบ A
   1.5  การเขียนแบบส่วนประกอบ B
   1.6  การเขียนแบบส่วนประกอบ C
   1.7  การเขียนแบบส่วนประกอบ D
   1.8  การเขียนแบบส่วนประกอบ E
   1.9  การประกอบ
   1.10  การเขียนแบบสั่งงาน
   1.11  การปิดโปรแกรมและคอมพิวเตอร์
   1.12  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
   1.13  เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
2. งานเขียนแบบโต๊ะอาหาร
   2.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   2.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   2.3  เข้าโปรแกรม
   2.4  การเขียนแบบส่วนประกอบ A
   2.5  การเขียนแบบส่วนประกอบ B
   2.6  การเขียนแบบส่วนประกอบ C
   2.7  การประกอบ
   2.8  การเขียนแบบสั่งงาน
   2.9  ปิดโปรแกรม
   2.10  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
   2.11  เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3. งานเขียนแบบเตียงนอน
   3.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   3.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   3.3  เข้าโปรแกรม
   3.4  การเขียนแบบส่วนประกอบ A
   3.5  การเขียนแบบส่วนประกอบ B
   3.6  การเขียนแบบส่วนประกอบ C
   3.7  การเขียนแบบส่วนประกอบ D
   3.8  การเขียนแบบส่วนประกอบ E
   3.9  ประกอบ
   3.10  การเขียนแบบสั่งงาน
   3.11  ปิดโปรแกรม
   3.12  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
   3.13  เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
4. งานเขียนเคาน์เตอร์
   4.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   4.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   4.3  เข้าโปรแกรม
   4.4  การเขียนแบบส่วนประกอบ A
   4.5  การเขียนแบบส่วนประกอบ B
   4.6  การเขียนแบบส่วนประกอบ C
   4.7  การเขียนแบบส่วนประกอบ D
   4.8  การเขียนแบบส่วนประกอบ E
   4.9  การประกอบ
   4.10  การเขียนแบบสั่งงาน
   4.11  ปิดโปรแกรม
   4.12  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
   4.13  เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5. งานออกแบบไม้ระแนง ขนาด 5 x 2.4 M
   5.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   5.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   5.3  เข้าโปรแกรม
   5.4  การเขียนแบบส่วนประกอบ A
   5.5  การเขียนแบบส่วนประกอบ B
   5.6  การเขียนแบบส่วนประกอบ C
   5.7  การเขียนแบบส่วนประกอบ D
   5.8  การประกอบ
   5.9  การเขียนแบบสั่งงาน
   5.10  ปิดโปรแกรม
   5.11  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
   5.12  เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
6. งานเขียนแบบโต๊ะ
   6.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   6.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   6.3  เข้าโปรแกรม
   6.4  การเขียนแบบส่วนประกอบ A
   6.5  การเขียนแบบส่วนประกอบ B
   6.6  การเขียนแบบส่วนประกอบ C
   6.7  การเขียนแบบส่วนประกอบ D
   6.8  การเขียนแบบส่วนประกอบ E
   6.9  การประกอบ
   6.10  การเขียนแบบสั่งงาน
   6.11  ปิดโปรแกรม
   6.12  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
   6.13  เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
7. งานเขียนแบบชั้นวางของมุมห้อง
   7.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   7.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   7.3  เข้าโปรแกรม
   7.4  การเขียนแบบส่วนประกอบ A
   7.5  การเขียนแบบส่วนประกอบ B
   7.6  การเขียนแบบส่วนประกอบ C
   7.7  การประกอบ
   7.8  การเขียนแบบสั่งงาน
   7.9  ปิดโปรแกรม
   7.10  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
   7.11  เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
8. งานเขียนแบบโต๊ะนั่งเล่น
   8.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   8.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   8.3  เข้าโปรแกรม
   8.4  การเขียนแบบส่วนประกอบ A
   8.5  การเขียนแบบส่วนประกอบ B
   8.6  การเขียนแบบส่วนประกอบ C
   8.7  การประกอบ
   8.8  การเขียนแบบสั่งงาน
   8.9  ปิดโปรแกรม
   8.10  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
   8.11  เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
9. งานเขียนแบบโต๊ะทำงาน
   9.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   9.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   9.3  เข้าโปรแกรม
   9.4  การเขียนแบบส่วนประกอบ A
   9.5  การเขียนแบบส่วนประกอบ B
   9.6  การเขียนแบบส่วนประกอบ C
   9.7  การเขียนแบบส่วนประกอบ D
   9.8  การเขียนแบบส่วนประกอบ E
   9.9  การประกอบ
   9.10  การเขียนแบบสั่งงาน
   9.11  ปิดโปรแกรม
   9.12  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
   9.13  เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter