107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

2101-1002: 2
 

1. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของคลัตช์
   1.1  หน้าที่ การทำงานของคลัตช์รถยนต์
2. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของชุดกดคลัตช์ แบบหวี
3. 3. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของชุดกดคลัตช์ แบบตีนผี
4. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของเกียร์ธรรมดา
5. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของเกียร์ออโตเมติก
6. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของเกียร์ขับเคลื่อนล้อหน้า
7. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของเกียขับเคลื่อนสี่ล้อ
8. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของเพลากลาง
9. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของกากบาทเพลากลาง
10. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของเพลาขับล้อหน้า
11. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของเพลาขับล้อหลัง
12. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของลูกปืนล้อหน้า
13. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของลูกปืนล้อหลัง
14. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของเบรกหน้า
15. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของเบรกหลัง
16. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของระบบเบรก ABS
17. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของล้อหน้า
18. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของล้อหลัง

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter