107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
2103-2112: 2
 

หน่วยที่ 2 การคำนวณหาความยาวเหยียดตรงของชิ้นงานดัดโค้ง

 ท่อและเพลา ชิ้นงานดัดโค้ง 90 องศา ชิ้นงานดัดโค้งรูปตัวยู ชิ้นงานกรอบชนมุมฉาก

     เรื่อง ชิ้นงานดัดโค้งรูปตัวยู
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter