107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
2100-1304: 1
 

หน่วยที่ 1 ระบบความปลอดภัย

 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะของการถูกไฟฟ้าดูด การป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้า หลักปฎิบัติเพื่อความปลอดภัย
 การปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้า

     เรื่อง ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter