107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

2101-2102: 3
 
 
หน่วยที่  1 ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาฝาสูบ
หน่วยที่  2 ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาวาล์วไอดีไอเสีย
หน่วยที่  3 ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาการปรับตั้งวาล์ว
หน่วยที่  4 ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาสายพานไทมิ่ง
หน่วยที่  5 ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาโซ่ไทมิ่ง
หน่วยที่  6 ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาเฟืองไทมิ่ง
หน่วยที่  7 ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบปั้มเรียง
หน่วยที่  8 ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษา ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบปั้มกลม
หน่วยที่  9 ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบปั้มคอมมอลเรล
หน่วยที่  10 ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาหัวฉีด
หน่วยที่  11 ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษากรองน้ำมันหล่อลื่น
หน่วยที่  12 ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาปั้มน้ำมันหล่อลื่น
หน่วยที่  13 ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาหม้อน้ำ
หน่วยที่  14 ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาปั้มน้ำ
หน่วยที่  15 ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาท่อไอเสีย
หน่วยที่  16 ถอดประกอบ ตรวจสภาพแรงอัดของเครื่องยนต์
หน่วยที่  17 การสตาร์ทเครื่องยนต์
หน่วยที่  18 การปรับแต่งเครื่องยนต์
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter