107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

2106-2126: 1
 
 
หน่วยที่  1 งานติดตั้งและใช้เครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อม
หน่วยที่  2 งานเริ่มต้นอาร์กและควบคุมแนวเชื่อม
หน่วยที่  3 งานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์เดินแนวท่าราบ
หน่วยที่  4 งานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ทับแนวท่าราบ
หน่วยที่  5 งานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ต่อชนท่าราบไม่บากงาน
หน่วยที่  6 งานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ต่อชนท่าตั้งเชื่อมขึ้นไม่บากงาน
หน่วยที่  7 งานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ต่อชนเหล็กบางท่าราบไม่บากงาน
หน่วยที่  8 งานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ต่อตัวทีท่าขนานนอน
หน่วยที่  9 งานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ต่อตัวทีท่าตั้งเชื่อมขึ้น
หน่วยที่  10 งานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ต่อตัวทีท่าตั้งเชื่อมลงเหล็กบาง
หน่วยที่  11 งานตัดเหล็กหนาด้วยแก๊ส
หน่วยที่  12 งานตัดเหล็กบางด้วยแก๊ส
หน่วยที่  13 งานเชื่อมแก๊สเดินแนวท่าราบไม่เติมลวดเชื่อม
หน่วยที่  14 งานเชื่อมแก๊สต่อมุมท่าราบไม่เติมลวดเชื่อม
หน่วยที่  15 งานเชื่อมแก๊สเดินแนวท่าราบเติมลวดเชื่อม
หน่วยที่  16 งานเชื่อมแก๊สเดินแนวท่าตั้งเชื่อมขึ้นเติมลวดเชื่อม
หน่วยที่  17 งานเชื่อมแก๊สต่อตัวทีท่าระดับเติมลวดเชื่อม
หน่วยที่  18 งานแล่นประสานรอยต่อเกย
หน่วยที่  19 งานแล่นประสานรอยต่อชน
หน่วยที่  20 สอบปลายภาค
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter