107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


ช่างยนต์  ปวช. 3


ครูที่ปรึกษา  นายสายัญณ์ ดาพงษ์


    รหัส : 6321010805
    นายอภิสิทธิ์ ยงบรรทม
    จังหวัด  สกลนคร    รหัส : 6321010804
    นายสุชาพงศ์ พงศ์ธัญวลัย
    จังหวัด  ลำปาง    รหัส : 6321010803
    นายศิวกร ฮาบสุวรรณ์
    จังหวัด  สกลนคร    รหัส : 6321010801
    นายยศกร แก้วเกาะสะบ้า
    จังหวัด  สกลนคร    รหัส : 6321010800
    นายบัณฑิต อุ่นเล็ง
    จังหวัด  หนองคาย    รหัส : 6321010799
    นาย เทพฤทธิ์ แซ่ซ่ง
    จังหวัด  พิษณุโลก    รหัส : 6321010798
    นายณัฐพล ศิลารัก
    จังหวัด  สกลนคร    รหัส : 6321010797
    นาย ชาติพล อามอ
    จังหวัด  ลำปาง    รหัส : 6321010796
    นาย ชวลิต แซ่ท่อ
    จังหวัด  เชียงรายหน้า 1 
[Go Back]