107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


ช่างกลโรงงาน  ปวช. 3


ครูที่ปรึกษา  นายวิรถ จอกทอง


    รหัส : 6321020815
    นาย อนันต์ สังวรจิตร
    จังหวัด  สกลนคร    รหัส : 6321020814
    นาย สนั่น ดาราทัศนีย์
    จังหวัด  ตาก    รหัส : 6321020811
    นาย บัญชา พลากุล
    จังหวัด  สกลนคร    รหัส : 6321020810
    นาย ไตรภพ เกตุอุดม
    จังหวัด  สกลนคร    รหัส : 6321020809
    นาย ณัฐนันท์ ลานนา
    จังหวัด  สกลนคร    รหัส : 6321020808
    นาย ณรงค์ศักดิ์ วงษ์มาแสน
    จังหวัด  สกลนคร    รหัส : 6321020807
    นาย ฐาปกรณ์ อินทุวงศ์
    จังหวัด  นครพนม    รหัส : 6321020806
    นาย จักรกฤษณ์ ตื่นเต้นดี
    จังหวัด  มุกดาหารหน้า 1 
[Go Back]