107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


ช่างเชื่อมโลหะ  ปวช. 3


ครูที่ปรึกษา  นายสุทิน รังเพีย


    รหัส : 6321030823
    นาย อาทิตย์ คำสุขุม
    จังหวัด  สกลนคร    รหัส : 6321030822
    นาย วีรวัฒน์ แสงวิเชียร
    จังหวัด  สกลนคร    รหัส : 6321030821
    นาย ยุทธพงษ์ พุดษา
    จังหวัด  สกลนคร    รหัส : 6321030820
    นาย มาราตรี รักษาพิมพ์
    จังหวัด  สกลนคร    รหัส : 6321030819
    นาย ภีรภัทร อินธิตก
    จังหวัด  สกลนคร    รหัส : 6321030818
    นาย ปรมัตถ์ ว่องไว
    จังหวัด  มุกดาหาร    รหัส : 6321030817
    นาย จารึก อุทำกา
    จังหวัด  สกลนคร    รหัส : 6321030816
    นาย จั้วอัน สุทธิ
    จังหวัด  สกลนครหน้า 1 
[Go Back]