107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


ช่างเชื่อมโลหะ  ปวช. 3


ครูที่ปรึกษา  นายสมสมัย เสวียววงษ์


    รหัส : 6421030860
    นายอัครเดช แก้วแสงดี
    จังหวัด  สกลนคร    รหัส : 6421030859
    นายอธินันต์ ทรงเหล็กสิงห์
    จังหวัด  สกลนคร    รหัส : 6421030858
    นายสุรชัย -
    จังหวัด  กาญจนบุรี    รหัส : 6421030857
    นายพีรพงษ์ ทองไทย
    จังหวัด  ภูเก็ต    รหัส : 6421030856
    นายพรชัย ข่วงทิพย์
    จังหวัด  สกลนคร    รหัส : 6421030855
    นายธีรศักดิ์ บุตตวัน
    จังหวัด  สกลนคร    รหัส : 6421030854
    นายธีรชัย มนัสวิภาวี
    จังหวัด  ตาก    รหัส : 6421030853
    นายกรกต พาพรมลิก
    จังหวัด  กรุงเทพมหานครหน้า 1 
[Go Back]