107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน  ปวช. 2


ครูที่ปรึกษา  นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น


    รหัส : 6421040872
    นายโชคชัย คงธนพิสูจน์
    จังหวัด  ลำปาง    รหัส : 6421040871
    นายเอกราช มาเยอะ
    จังหวัด  ลำปาง    รหัส : 6421040870
    นายอดิศักดิ์ พิลาทา
    จังหวัด  สกลนคร    รหัส : 6421040869
    นายสิรภพ ยื๋อรึ
    จังหวัด  ลำปาง    รหัส : 6421040868
    นายสิทธิเดช พวงพิน
    จังหวัด  สกลนคร    รหัส : 6421040867
    นายวีรนนท์ มนัสมโนธรรม
    จังหวัด  เชียงราย    รหัส : 6421040866
    นายวิชัย ทวีอาชา
    จังหวัด  ตาก    รหัส : 6421040865
    นายนายภานุพงศ์ เจนจิราพงศ์พันธุ์
    จังหวัด  เชียงใหม่    รหัส : 6421040864
    นายนรวุฒิ สุระนนท์
    จังหวัด  สกลนคร    รหัส : 6421040863
    นายธีรภัทร อุ่นจันสา
    จังหวัด  สกลนคร    รหัส : 6421040862
    นายธวัชชัย แซ่ห่าน
    จังหวัด  ลำปาง    รหัส : 6421040861
    นายกรัณฑา อาจอ
    จังหวัด  ลำปางหน้า 1 
[Go Back]