107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ปีการศึกษา 2565   ปีการศึกษา 2564   ปีการศึกษา 2563   ปีการศึกษา 2562   ปีการศึกษา 2561   ปีการศึกษา 2560   ปีการศึกษา 2559   ปีการศึกษา 2558   ปีการศึกษา 2557   ปีการศึกษา 2556   ปีการศึกษา 2555   ปีการศึกษา 2554   ปีการศึกษา 2553   ปีการศึกษา 2552   ปีการศึกษา 2551   ปีการศึกษา 2550   

อั้ลบั้มภาพกิจกรรมปี 2565


 
วันที่ 17 พ.ค. 2565 ผู้บริหาร คณะครู พนักงาน และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 17-5-2022
 

 
วันที่ 23 พ.ค. 2565 ผู้บริหาร คณะครู พนักงาน และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 23-5-2022
 

 
คณะภราดา คณะครู พนักงาน และนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 2-6-2022
 

 
9 มิ.ย. 65 เวลา 07.30 น. ทำบุญตักบาตร โอกาสเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 9-6-2022
 

 
9 มิ.ย. 65 เวลา08.30 น. มิสซาบูชาขอบพระคุณ โอกาสเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 และต้อนรับ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 9-6-2022
 

 
9 มิ.ย. 65 เวลา 10.30 น. พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารโภชนาการ AVE MARIA
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 9-6-2022
 

 
11 มิ.ย. 65 ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมตัวแทนคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 11-6-2022
 

 
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ในนามมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 14-6-2022
 

 
17 มิ.ย.65 เวลา 9.00 น. ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2565
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 17-6-2022
 

 
มาสเตอร์อำพล เทือกศรี เข้ารับการอบรม ครูผู้ประสานงาน เผยอพร่จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 20-6-2022
 

 
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เดินรณรงค์ "โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 21-6-2022
 

 
กิจกรรมการแข่งขัน วงดนตรีโฟล์คซอง เนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่ 23 มิถุนายน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 23-6-2022
 

 
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อวท. ปีการศึกษา 2565
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 27-6-2022
 

 
ปล่อยพันธ์ปลา งานเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 23 มิถุนายน 2565
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 23-6-2022
 

 
กิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันที่ 23 มิถุนายน 2565
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 23-6-2022
 

 
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 23 มิถุนายน 2565
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 23-6-2022
 

 
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 23 มิถุยนายน 2565
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 23-6-2022
 

 
การแข่งขันวอลเลย์บอล กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ภราดาคณะครู และนักเรียน เนื่องในโอกาส...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 1-7-2022
 

 
วันที่ 1 ก.ค.65 ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราวิจารณ์ แสงหาญและบุคลากรทีมีวันคล้ายวันเกิดในเดือน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-7-2022
 

 
พิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับ ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ โอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-7-2022
 

 
โครงการ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำนวยการ...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 1-7-2022
 

 
ภราดาพลากร เพียรพันธ์ ในนามผู้บริหารโรงเรียนฯ มอบเครื่่องแบบบุคลากร ให้ครู...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-8-2022
 

 
การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2565 จากคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 26-8-2022
 

 
ภราดาพลากร เพียรพันธ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน มอบเครื่องแบบนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 13-9-2022
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter