107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ปีการศึกษา 2566   ปีการศึกษา 2565   ปีการศึกษา 2564   ปีการศึกษา 2563   ปีการศึกษา 2562   ปีการศึกษา 2561   ปีการศึกษา 2560   ปีการศึกษา 2559   ปีการศึกษา 2558   ปีการศึกษา 2557   ปีการศึกษา 2556   ปีการศึกษา 2555   ปีการศึกษา 2554   ปีการศึกษา 2553   ปีการศึกษา 2552   ปีการศึกษา 2551   ปีการศึกษา 2550   

อั้ลบั้มภาพกิจกรรมปี 2566


 
ประชุมครู เรื่อง ทบทวนการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 11-5-2023
 

 
คุณกรรณิการ์ จำปาขาว ผุ้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 19-5-2023
 

 
ประชุมครู พนักงาน เปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมอาคารฟรังซัวส์ เวลา 14.30 น.
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 19-5-2023
 

 
มอบอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียน ระดับปวช.ทุกชั้นปี ประจำภาคเรียนที่ 1/2566
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 23-5-2023
 

 
คณะภราดา คณะครู พนักงาน และนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 2-6-2023
 

 
ภราดาพลากร เพียรพันธ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน ตัวแทนผู้บริหาร มอบเครื่องแบบนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-6-2023
 

 
ผู้บริหารพร้อมตัวแทนคณะครู ร่วมแสดงความยินดีและร่วมพิธีมิสซาขอบพระคุณโอกาสครบรอบ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 2-6-2023
 

 
ฟุตบอลนัดกระชับมิตร ร.ร.อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม VS ร.ร. กีฬานครพนม วันที่ 31 พฤษภาคม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 31-5-2023
 

 
ทีมงานจากเทศบาลตำบลเวินพระบาทให้ความอนุเคราะห์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในเขตพื้นที่อาคารต่าง...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 16-6-2023
 

 
14 มิถุนายน 2566 โรงเรียนกิจกรรมปลูกป่า และปล่อยปลา
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 14-6-2023
 

 
กิจกรรมการการแข่งขัน การประกวดคัดลายมือ การประกวดวาดภาพ และแข่งขันตอบปัญหา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 4-7-2023
 

 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสฉลองวันคล้ายวันเกิด ท่านผู้อำนวยการ...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 28-6-2023
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียนในนามมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรบุคลากร...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 21-7-2023
 

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2566 ทั้งระบบ Onsite และ Online
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 4-8-2023
 

 
คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม เข้าตรวจสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนประจำปี...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 10-8-2023
 

 
ผู้บริหารพร้อมตัวแทนคณะครู ร่วมแสดงความยินดีและร่วมพิธีมิสซาขอบพระคุณโอกาสครบรอบ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 17-8-2023
 

 
ภราดาพลากร เพียรพันธ์ ได้รับเชิญเป็นหนึ่งในทีมวิทยากร จัดกิจกรรมสันทนาการ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 19-8-2023
 

 
ผู้บริหาร คณะครู พนักงาน และสมาคมศิษย์เก่า รรฺอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วมแสดงความยินดีกับภราดาซีมอน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 23-9-2023
 

 
คณะภราดามอบชุดกีฬาใ้ห้กับครูและพนักงาน
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-11-2023
 

 
4 พ.ย.66 คณะภราดาและตัวแทนคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วม พิธีเสกสุสานภราดาคณะเซนต์คาเบรียล...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 4-11-2023
 

 
5 พ.ย.66 คณะภราดาและตัวแทนคณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วมพิธีฉลองสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของภราดา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 5-11-2023
 

 
มอบอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ได้รับการสนับสนุนจากเงินอุดหนุนรัฐบาลเป๋นค่าอุปกรณ์การเรียนฯ
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 9-11-2023
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter