107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ปีการศึกษา 2566   ปีการศึกษา 2565   ปีการศึกษา 2564   ปีการศึกษา 2563   ปีการศึกษา 2562   ปีการศึกษา 2561   ปีการศึกษา 2560   ปีการศึกษา 2559   ปีการศึกษา 2558   ปีการศึกษา 2557   ปีการศึกษา 2556   ปีการศึกษา 2555   ปีการศึกษา 2554   ปีการศึกษา 2553   ปีการศึกษา 2552   ปีการศึกษา 2551   ปีการศึกษา 2550   

อั้ลบั้มภาพกิจกรรมปี 2550


 
นักเรียนปวช.2 ทัศนศึกษาการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ที่หน่าวยรักษาดินแดนตามลำแม่น้ำโขง...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 27-11-2007
 

 
นักเรียนสาขาวิชาเครื่องกลเข้าร่วมการแข่งขันรถประหยัดน้ำมันระดับประเทศ
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 27-11-2007
 

 
ทางโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ชุมชนศรีโคตรบูรณ์อโศก...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 10-7-2007
 

 
-
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 10-12-2007
 

 
คณะครู พร้อมนักเรียนร่วมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน จ.นครพนม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 10-12-2007
 

 
-
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 10-9-2007
 

 
คณะครูสาขาวิชาเครื่องกล นำนักเรียนเข้าร่วมอบรม โครงการรถจักรยานยนต์เวฟ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 10-11-2007
 

 
2 ครูและนักเรียนปวช.2 สาขาโลหะการช่วยงานเทพื้นคอลกรีตหอประชุมวันที่ 9 มกราคม...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 9-1-2008
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter