107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ปีการศึกษา 2565   ปีการศึกษา 2564   ปีการศึกษา 2563   ปีการศึกษา 2562   ปีการศึกษา 2561   ปีการศึกษา 2560   ปีการศึกษา 2559   ปีการศึกษา 2558   ปีการศึกษา 2557   ปีการศึกษา 2556   ปีการศึกษา 2555   ปีการศึกษา 2554   ปีการศึกษา 2553   ปีการศึกษา 2552   ปีการศึกษา 2551   ปีการศึกษา 2550   

อั้ลบั้มภาพกิจกรรมปี 2551


 
ในเนื่องวันเข้าพรรษา คณะครู และนักเรียนพร้อมกันถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดใหม่ชัยภูมิ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 27-11-2008
 

 
นักเรียนสาขาวิชาเครื่องกลเข้าร่วมการแข่งขันรถประหยัดน้ำมัน HadaEcono
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 17-12-2008
 

 
1-5 ก.ค.51 อบรมแกนนำนักเรียน ณ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษร์พัฒนา
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 23-7-2008
 

 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน จัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2551 โดยมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 19-12-2008
 

 
ในวันที่ 23 - 24 เดือนตุลาคม พ.ศ 2551 คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 23-10-2008
 

 
นักเรียนชั้นปวช.3 ทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในการทำการเกษตรในโรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 28-9-2008
 

 
คณะครูนำนักเรียนไปทัศนศึกษาความเป็นอยู่ที่สถานพินิจจังหวัดนครนพม
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 27-12-2008
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมไปช่วยโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เชื่อมประกอบเตียงนอนสองชั้น...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 21-12-2008
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม สาขาวิชาโลหะการ ช่วยโรงเรียนบ้านปากทวย...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 10-9-2008
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม สาขาวิชาโลหะการ ช่วยชาวบ้านปากทวย อ.ท่าอุเทน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 11-12-2008
 

 
นักเรียนปวช. 2 สาขาวิชาโลหะการ ทำตู้ใส่อุปกรณ์อินเตอร์เน็ต จำนวน 2 ตู้
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 26-6-2008
 

 
นักเรียนปวช. 2 สาขาวิชาโลหะการ ซ่อมบำรุงกระดานเลื่อนให้โรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 10-7-2008
 

 
นักเรียนปวช. 2 สาขาวิชาโลหะการ ร่วมกับช่างกล ช่างยนต์ ออกหน่วยบริการ
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 3-7-2008
 

 
นักเรียนปวช. 2 ซ่อมประตูเหล็ก จำนวน 1 บานโรงเรียนบ้านปากทวยต. เวินพระบาท อ....
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 27-8-2008
 

 
นักเรียนปวช. 2 สาขาวิชาโลหะการ ทำป้ายเหล็ก (ยินดีต้อนรับ WELCOME) ที่แผนกช่างเชื่อมโลหะ...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 16-7-2008
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม รับการประเมินมาตรฐานการศึกษาในวันที่ 18-21...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 18-9-2008
 

 
กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนประถมศึกษาบ้านปากทวย นักเรียนอัสสัมชัญฯได้สนับสนุนขนม...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 9-1-2009
 

 
นักเรียน และครู สาขาวิชาโลหะการ ได้คิดค้นทำกรงดักหนูขึ้นไว้ใช้ในบ้านพักครู...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 14-1-2009
 

 
มาสเตอร์น้อย นนลือชา เชื่อมต่อ เดินไฟฟ้า จากสายไฟฟ้าแรงต่ำเข้าใช้ในห้องประชุมที่กำลังสร้าง
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 14-1-2009
 

 
นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมเข้าร่วมพิธีฝึกภาคสนาม...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 14-1-2009
 

 
ร่วมประชุมเครือข่ายการช่วยเหลือทางสังคมวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2552 ณ อบต.เวินพระบาท
ถ่ายภาพ : นายสุทิน รังเพีย
Update : 19-1-2009
 

 
นักเรียนปวช. 2 สาขาวิชาโลหะการ ร่วมกับช่างกล ช่างยนต์ ออกหน่วยบริการ ซ่อมบำรุงที่โรงเรียนบ้านโพนก่อ...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 4-2-2009
 

 
คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนรพนม นำพานักเรียนทัศนศึกษา งานเกษตรลุ่มแม่น้ำโขง...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 12-2-2009
 

 
ร่วมแข่งขันHonda Econo Power Contest ปีที่ 11ในระดับประเทศ ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์กรุงเทพฯ...
ถ่ายภาพ : นายทวี สุทธิรณ
Update : 7-2-2009
 

 
สิ่งประดิษฐ์รถประหยัดเชื้อเพลิง เข้าร่วมแข่งขันภายนอกสถานศึกษาร่วมกับบริษัทเอ.พี.ฮอนด้า...
ถ่ายภาพ : นายทวี สุทธิรณ
Update : 15-2-2009
 

 
คณะกรรมการดำเนินงานระบบ SWIS ของโรงเรียนในเครือฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าและร่วมกันวางแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 27-3-2009
 

 
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2552 ภ.อาจิณ เต่งตระกูล ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้นักเรียนที่ศึกษาจบ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 7-3-2009
 

 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือภูเขาทอง อ.เมือง...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 21-2-2009
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter