107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ปีการศึกษา 2565   ปีการศึกษา 2564   ปีการศึกษา 2563   ปีการศึกษา 2562   ปีการศึกษา 2561   ปีการศึกษา 2560   ปีการศึกษา 2559   ปีการศึกษา 2558   ปีการศึกษา 2557   ปีการศึกษา 2556   ปีการศึกษา 2555   ปีการศึกษา 2554   ปีการศึกษา 2553   ปีการศึกษา 2552   ปีการศึกษา 2551   ปีการศึกษา 2550   

อั้ลบั้มภาพกิจกรรมปี 2552


 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันไหว้ครู วันที่ 18 เดือนมิถุนายน...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 18-6-2009
 

 
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ให้เกียรติเป็นประธานประชุมคณะกรรมโรงเรียน วันที่...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 18-6-2009
 

 
จัดทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ โดน นักเรียน ปวช.2 ที่เคยไปศึกษาการทำปุ๋ยชีวภาพ ที่สถานีพัฒนาที่ดิน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 12-6-2009
 

 
กิจกรรมลูกเสือ ปวช.1 ฝึกการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ในช่วงกิจกรรมวันศุกร์
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 12-6-2009
 

 
นักเรียนเตรียมที่สำหรับจัดเก็บที่ทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพิ่มเติม
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 12-6-2009
 

 
ทำการปรับปรุงวัดเก่าเพื่อพัฒนาให้เป็นอู่ซ่อมรถของโรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-6-2009
 

 
อบต.เวินพระบาท ได้จัดกิจกรรมเต้น เพื่อสุขภาพ คร พนักงาน นักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-6-2009
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ส่งผู้ร่วมบริหารเข้าร่วมสัมมนาผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 5-6-2009
 

 
วันที่ 26 มิถุนายน 2552 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-6-2009
 

 
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต 2 เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญเทนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 30-6-2009
 

 
วันที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดใหม่ชัยภูมิ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 3-7-2009
 

 
ครูและนักเรียนทั้ง 4 สาขาวิชาร่วมปรับปรุง ซ่อมแซม อู่ ATSN ที่หน้าโรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 12-6-2009
 

 
สอนพิเศษวิชาภาษาไทย เรื่องสำนวน สุภาษาต คำพังเพย
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 27-6-2009
 

 
นักเรียน-ครู สาขาวิชาการก่อสร้าง ทัศนะศึกษา แหล่งการเรียนรู้ บ้านทุ่งพัฒนา...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 24-6-2009
 

 
วันที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 ได้นำนักเรียนเข้ารับการอบรมในเรื่องของการเพาะพันธุ์ปลาในเขตลุ่มนำโขง...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 17-7-2009
 

 
นักเรียน-ครู เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระดับอำเภอรุ่นประชาชน วันที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 18-7-2009
 

 
นักเรียนปี 2 สาขาโลหะการร่วมแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างแห่งชาติ ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 15-6-2009
 

 
ครูและนักเรียนศึกษาดูงานกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา ที่บ้านกลาง อำเภอท่าอุเทน...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 26-6-2009
 

 
วันที่ 5 - 8 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ส่งครูเข้าร่วมแสวงบุญ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 5-10-2009
 

 
การแข่งขันกรีฑาเครือ ฯ ครั้งที่ 12 วันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 1-11-2009
 

 
การแข่งขันกรีฑาเครือ ฯ ครั้งที่ 12 วันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 1-11-2009
 

 
งานกรีฑาเครือ ครั้งที่ 12
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 9-11-2009
 

 
กรีฑาเครือ ATSN
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 9-11-2009
 

 
คณะครู และนักเรียนร่วมพิธีวันลอยกระทง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวินพระบาทจัดขึ้นที่หนองขวา...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 10-11-2009
 

 
ครู พนักงาน และนักเรียน โรงเรียนรับการตรวจสายตา จากบริษัทหอแว่น จำกัด วันที่...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 10-11-2009
 

 
วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมออกหน่วยบริการชุมชนที่โรงเรียนบ้านโพนแดง...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 27-11-2009
 

 
นักเรียน ปวช.1,2 สาขางานยานยนต์ เข้าศึกษาดูงานที่ อู่เฉลิมการช่าง เพื่อศึกษาเกี่ยวกับงานตังถัง...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 27-11-2009
 

 
คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ณ อำเภอท่าอุเทน ในวันที่ 5 ธันวาคม...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 5-12-2009
 

 
โรงพยาบาลท่าอุเทนจัดวันรณรงค์โรคเอดส์ โรงเรียนได้ส่งนักเรียนปี 2 จำนวน...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 3-12-2009
 

 
งานกีฬาสีโรงเรียนจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 โดยมีครู นักเรียน และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 18-12-2009
 

 
คณะครูนำนักเรียน ปวช.1,ปวช.2,ปวช.3 ทัศนศึกษาบริษัท อีเทอร์นอล เมทัล โปรดักท์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 5-2-2010
 

 
โรงเรียนบ้านธาตุ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ขอความอนุเคราะห์เรียนการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-1-2010
 

 
สอบมาตรฐานวิชาชีพ
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 18-3-2010
 

 
งานฉลองวัดอัครเทวดาคาเบรียล(ท่าอุเทน) 13 ก.พ. 53
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 13-2-2010
 

 
โรงเรียนร่วมกับสถานประกอบการ และศูนย์ฝึกฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม จัดทำข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 4-3-2010
 

 
การนำเสนอโครงการของนักเรียนปวช.3 รายวิชาโครงการ
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 3-3-2010
 

 
อบรมครั้งที่ 1 วันที่ 20-24 มกราคม 2553 นักเรียนเข้าอบรม 38 คน ครั้งที่ 2 วันที่...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 20-1-2010
 

 
อบรมรุ่นที่2 วันที่ 17-21 นักเรียนปวช.2 จำนวน 33 คน
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 17-2-2010
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter