107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ปีการศึกษา 2565   ปีการศึกษา 2564   ปีการศึกษา 2563   ปีการศึกษา 2562   ปีการศึกษา 2561   ปีการศึกษา 2560   ปีการศึกษา 2559   ปีการศึกษา 2558   ปีการศึกษา 2557   ปีการศึกษา 2556   ปีการศึกษา 2555   ปีการศึกษา 2554   ปีการศึกษา 2553   ปีการศึกษา 2552   ปีการศึกษา 2551   ปีการศึกษา 2550   

อั้ลบั้มภาพกิจกรรมปี 2553


 
อบรมเกี่ยวกับการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 13-5-2010
 

 
พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับภราดาอาวุธ ศิราเกษ และมาสเตอร์โชคชัย ทรงเสี่ยงไชยที่เกษียรอายุงาน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 6-5-2010
 

 
ชาวอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม สุดแสนอาลัย กับการจากไปอย่างกระทันหันด้วยโรคหัวใจล้มเหลวของท่านภราดา...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 19-5-2010
 

 
พิธีมิสซาเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 19-5-2010
 

 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2553 นักเรียนและคณะครูเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-5-2010
 

 
14 มิ.ย. 53 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม โดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้กำหนดการตรวจสารเสพติด...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 14-6-2010
 

 
วันที่ 2 มิ.ย. 53 คณะครูและนักเรียนออกไปช่วยชาวบ้านปากทวยขนย้ายต้นไม้ และช่วยต่อสายไฟฟ้าแรงสูง...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 2-6-2010
 

 
เรียนรู้เครื่องยนต์เล็ก สำหรับเครื่องบินบังคับ
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 2-6-2010
 

 
โรงเรียนได้มีการจัดแหล่งการเรียนรู้ ได้แก่ ห้องสมุด โรงฝึกงาน และ ห้องคอมพิวเตอร์บริการสืบค้นข้อมูลด้วยอินเตอร์ความเร็วสูง
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 23-6-2010
 

 
ครู นักเรียน โรงเรียนอัสสมัชัญเทคนิคนครพนม ร่วมกันจัดทำสวนพลังงาน พลังงานแสงอาทิตย์...
ถ่ายภาพ : ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี
Update : 19-6-2010
 

 
วันที่ 23 มิถุนายน 2553 สำนักงานพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 เข้าเยี่ยมโรงเรียนโดยมีภราดาอาวุธ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 23-6-2010
 

 
เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน 2553 เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ทางโรงเรียนได้จัดโครงการอบมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 23-6-2010
 

 
โรงเรียนส่งคณะครู เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างพลังจิตและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 27-6-2010
 

 
นักบุญเปโตรอัครสาวก ศาสนนามของ ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ อธิการ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 7-7-2010
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาบริจาค IBM Total Storage และรถบัส ในวันที่ 3 เดือนกรกฎาคม...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 7-7-2010
 

 
โรงเรียนมอบ ชุดนักเรียนตามนโยบายรัฐบาล โครงการเรียนฟรี 15 ปี
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 7-7-2010
 

 
รายวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ฝึกภาคปฏิบัติในการต่อวงจรไฟฟ้าแสงสว่างเบื้องต้น
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 7-7-2010
 

 
ในวันเสาร์ที่ 10 ก.ค. 2553 นักเรียนร่วมกันปลูกข้าว และฝึกการทำการเกษตร
ถ่ายภาพ : ภราดานนทชา ศรีวิไล
Update : 10-7-2010
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและนักเรียนศึกษาดูงานวิทยาลัยการบิน มหาวิทยาลัยนครพนม
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 6-7-2010
 

 
อั้ลบั้ม 1 งานฉลองนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต หรือคุณพ่อหลุยส์ หรือคุณพ่อมงฟอร์ต...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 20-7-2010
 

 
อั้ลบั้ม 2 วันนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 20-7-2010
 

 
อั้ลบั้ม3 วันนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 20-7-2010
 

 
ติดตามอู่สัมพันธ์ ATSN ที่ หลักสาม แขวงคำม่วน สปป.ลาว
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 5-8-2010
 

 
วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30 น. ทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา ม.นครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 9-8-2010
 

 
นิเทศฝึกงาน (นักเรียน ปวช. 3) วันที่ 12 -15 สิงหาคม 2553
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 16-8-2010
 

 
การฝึกแถวชิด / การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า / การฝึกบุคคลท่าอาวุธ จากหน่วยงาน...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 23-8-2010
 

 
19 สิงหาคม 53 นักเรียนปวช.2 และกลุ่มพิเศษ จำนวน 17 ศึกษาการทำงานของระบบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์รุ่นใหม่ๆ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 19-8-2010
 

 
19 สิงหารคม 2553 นักเรียน ปวช.2 ช่างยนต์ เข้าศึกษางาน เทคโนโลยีสมัยใหม่ของรถยนต์อีซูซุ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 19-8-2010
 

 
กิจกรรม วันอัสสัมชัญ และพิธีอาศีรวาทราชดุดีมหาราชีนีนาทฯวันที่11 ส.ค. 53 ณ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 11-8-2010
 

 
รถ Go Kart นวัตกรรมครูและนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขางานเชื่อมโลหะ เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 26-8-2010
 

 
อั้ลบั้มภาพที่ 1 ต้อนรับอัคราธิการมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล Bro.Rene' Delorme อัคราธิการ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-8-2010
 

 
อั้ลบั้มภาพที่ 2 ต้อนรับอัคราธิการมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล Bro.Rene' Delorme อัคราธิการ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-8-2010
 

 
นักเรียน ปวช. 2 สาขาวิชาเครื่องมือกลฯ ทัศนศึกษาดูงานที่โรงกลึงพัฒนาการช่าง...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 27-8-2010
 

 
งานกีฬา นำโดยภราดานนทชา ศรีวิไล พร้อมคณะครู นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-8-2010
 

 
วันที่ 3 กันยายน 2553 ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ ภราดานนทชา ศรีวิไล รองผู้อำนวยการ...
ถ่ายภาพ : ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี
Update : 3-9-2010
 

 
ฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร (ปวช. 1,2,3) วันที่ 23 สิงหาคม ถึง วันที่ 3 กันยายน...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 8-9-2010
 

 
ชมรมกีฬา นำโดยประธานชมรม ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ภราดานนทชา ศรีวิลัย และหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 9-9-2010
 

 
คณะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี...
ถ่ายภาพ : ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี
Update : 13-9-2010
 

 
อธิการเจ้าคณะตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนโรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 15-9-2010
 

 
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 15-9-2010
 

 
ผลงานครู-นักเรียน(ชุดโต๊ะ-เก้าอี้แบบพับ)สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน3-13...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 3-8-2010
 

 
(ชุดโต๊ะไม้สนาม)ผลงานการเรียนการสอน ครู-นักเรียน สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 17-7-2010
 

 
ผลงานการเรียนการสอน Flisht Simulator Cockpid (ชุดโต๊ะแบบฝึกบินเครื่องบินจำลอง)โดย ภราดาอาวุธ...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 25-5-2010
 

 
คณะภราดา คณะครูและตัวแทนนักเรียน ATSN ได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน ณ Montfort Boys Town...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 20-9-2010
 

 
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 รอบคัดเลือกตัวแทน จ.นครพนม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 5-11-2010
 

 
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน ครู-นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 26-10-2010
 

 
วันที่16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ทางโรงเรียนได้เริ่มโครงการบริการชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดสื่อการสอน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 16-11-2010
 

 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวินพระบาท...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 16-11-2010
 

 
วันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านปากทวย ต.เวินพระบาท...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 17-11-2010
 

 
วันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดอบรบนักเรียนเรื่องการป้องกับยาเสพติดกับวัยรุ่น...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 18-11-2010
 

 
วันที่ 17 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 คุณนิติพล รัตนะธำรงพรรณ ปลัดอำเภอท่าอุเทน ฝ่ายความมั่นคง...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 17-11-2010
 

 
ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกีฬา เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด "พนอมคัพ" 2553...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-11-2010
 

 
นักเรียนปวช. 2,3 สาขาวิชาเครื่องกล ได้ไปศึกษาระบบการทำงานของเครื่องยนต์เรือ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 26-11-2010
 

 
ออกน่วยบริการชุมชนตามมาตราฐานวิชาชีพ นักเรียนปวช. 3 ทั้ง 4 สาขาวิชา ออกให้บริการ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 29-11-2010
 

 
นักเรียน ปวช.3 รับการตรวจหาสารเสพติด โดย เจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลอำเภอท่าอุเทน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 30-11-2010
 

 
พิธีอาศิรวาทสดุดีเฉลิมพระเกียรติ "83 พรรษามหาราชาภูมิพล"
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 3-12-2010
 

 
งานซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรสาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน 17...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 17-11-2010
 

 
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะครู เข้าเยี่ยมท่านนายอำเภอ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 3-12-2010
 

 
กล่องเก็บอุปกรณ์ เครื่องมืองานไม้ 8 พฤศจิกายน 2553
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 8-11-2010
 

 
กล่องเก็บอุปกรณ์กีฬา 8-25 พฤศจิกายน 2553
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 25-11-2010
 

 
งานซ่อมบำรุงเก้าอี้ (โบสถ์อัครเทวดาคาเบรียล)30 พฤศจิกายน 2553
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 30-11-2010
 

 
วันที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ตั้งแต่ เวลา 13.00 โรงพยาบาลท่าอุเทน อ.ท่าเทน จ.นครพนม...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 13-12-2010
 

 
ผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครูนักเรียน เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เพื่ออวยพรในโอกาสคริสตมาสและขึ้นปีใหม่...
ถ่ายภาพ : ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี
Update : 13-12-2010
 

 
20 ธันวาคม 2553 โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนเพื่อชี้แจ้งการดำเนินงานของโรงเรียนแก่คณะกรรมการให้รับทราบ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 20-12-2010
 

 
21 ธันวาคม 2553 นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค มหาวิทยาลัยนครพนม นำเสนองานวิจัย...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 21-12-2010
 

 
สาขางานยานยนต์ ได้สร้างรถประดิษฐ์ เป็นรถกอร์ฟ เพื่อใช้ประโยชน์ในการนำเที่ยวชมบริเวณพื้นที่ของโรงเรียน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 21-12-2010
 

 
22 ธันวาคม 2553 โรงเรียนได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ( กีฬาสี ) ประจำปีการศึกษา 2553...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 22-12-2010
 

 
อั้ลบั้มภาพที่ 2 งานกีฬาภายใน ( กีฬาสี )
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 22-12-2010
 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน เดือนพ.ย. 53 สาขาวิชาเครื่องกล
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 11-11-2010
 

 
ชมรม เครื่องบิน วิทยุบังคับ ร่วมงานกีฬาสีโรงเรียน และเยี้ยมชมสาขาวิชาต่างๆของโรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 22-12-2010
 

 
ศาลาไม้ "Solar Garden" สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน วันที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-11-2010
 

 
งานไม้สนาม 1 (เก้าอี้ชิงช้า) ผลงานการเรียนการสอนสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 2-12-2010
 

 
งานไม้สนาม2(เก้าอี้ไม้)ผลงานการเรียนการสอนสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 12-11-2010
 

 
" ชั้นเก็บไม้อัด " ผลงานการเรียนการสอนสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 1-11-2010
 

 
"งานป้ายอาคารเรียนและติดตั้ง" สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 18-11-2010
 

 
ดาวคริสมาสต์ผลงานการเรียนการสอนครูและนักเรียน สาขาวิชาโลหะการจัดทำขึ้นเพื่อฉลองเทสกาลวันคริสมาสต์เมื่อเดือนธันวาคม...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 15-12-2010
 

 
ต้นคริสมาสต์ ผลงานครูและนักเรียนสาขาวิชาโลหะการจัดทำขึ้นเพื่อฉลองเทศกาลวันคริสมาสต์...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 10-12-2010
 

 
บ้านน็อคดาวน์ ผลงานที่ครูออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยให้นักเรียนสาขาวิชาโลหะการและนักเรียนระดับ...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 15-10-2010
 

 
ชุดเก้าอี้เด็กผลงานการเรียนการสอนครู-นักเรียน สาขาวิชาการก่อสร้างวันที่...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 18-6-2010
 

 
กรอบรูปตุ๊กตา ผลงานการเรียนการสอนครู-นักเรียนสาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 27-7-2010
 

 
การเดินสายไฟฟ้าในแผงควบคุม ผลงานการเรียนการสอน สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 27-8-2010
 

 
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้นักเรียนประถมศึกษาบ้านปากทวย อำเภอท่าอุเทน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 8-1-2011
 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน ของสาขาวิชาเครื่องกล
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 11-1-2011
 

 
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต้านภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน มหาวิทยาลัยนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 11-1-2011
 

 
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต้านภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน ม.นครพนมคัพครั้งที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 11-1-2011
 

 
วันแรกของการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2553 โดยฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศเทศ
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 25-1-2011
 

 
28 ม.ค. 54 ทางโรงเรียนได้จัดงาน อัสสัมชัญ...วิชาการ 2010 ประจำปีการศึกษา 2553 โดยมีผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 28-1-2011
 

 
อั้ลบั้มภาพที่ 2 วันวิชาการ 2553
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 28-1-2011
 

 
24 - 28 ม.ค. 54 งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 28-1-2011
 

 
28 ม.ค. 54 บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด เข้ามอบกระเชาดอกไม้ เนื่องในวันปีใหม่ 2554
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 28-1-2011
 

 
29 ม.ค. 54 โรงเรียนร่วมกับชาวบ้านปากทวย ต.เวินพระบาท อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม จัดงานฉลองวัดอัครเทวดาคาเบรียล
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 29-1-2011
 

 
ช่างยนต์กับงานวันวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 28-1-2011
 

 
12 ก.พ 2554 ทำบุญเลี้ยงพระ ทิดพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปีการศึกษา 2554
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 12-2-2011
 

 
14 กุมภาพันธ์ 2553 งานวัดผลและประเมินผล จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับศูนย์ฝึกฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 14-2-2011
 

 
25 กุมภาพันธ์ 2554 คุณธนพล สินบริสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลาดกระบังทูลส์แอนด์ดาย...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 3-3-2011
 

 
3 มีนาคม 2553 โรงเรียนจัดกิจกรรมปัจฉิมนักเรียนสำเร็จการศึกษาประจำปี 2553 โดยมีภราดาอาวุษ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 3-3-2011
 

 
ลูกเสือวิสามัญโรงเรียนอัสัมชัญเทคนิคนครพนมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่าย ตชด.236 จังหวัดนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 24-2-2011
 

 
5 มีนาคม 2553 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนินครพนม จัดพิมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ศึกษาจบในปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 5-3-2011
 

 
งานไม้สนาม 3(ชุดโต๊ะ-เก้าอี้ญี่ปุ่น) สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 27-1-2011
 

 
ชุดงานไม้สนาม 4 (ชุดโต๊ะไม้โมเดิร์น) สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 1-1-2011
 

 
งานไม้สนาม 5 (ชุดโต๊ะ-เก้าอี้ไม้กลม) สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 1-1-2011
 

 
สอบมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 14-2-2011
 

 
8-10 มีนาคม 2554 คณะครูและพนักงานทัศนศึกษาต่างจังหวัด พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 8-3-2011
 

 
งานประดิษฐ์จากไม้สัก ผลงานการเรียนการสอนครู-นักเรียน สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 27-1-2011
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter