107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ปีการศึกษา 2566   ปีการศึกษา 2565   ปีการศึกษา 2564   ปีการศึกษา 2563   ปีการศึกษา 2562   ปีการศึกษา 2561   ปีการศึกษา 2560   ปีการศึกษา 2559   ปีการศึกษา 2558   ปีการศึกษา 2557   ปีการศึกษา 2556   ปีการศึกษา 2555   ปีการศึกษา 2554   ปีการศึกษา 2553   ปีการศึกษา 2552   ปีการศึกษา 2551   ปีการศึกษา 2550   

อั้ลบั้มภาพกิจกรรมปี 2554


 
โครงการก้าวแรก...สู่ฝัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนใหม่ในด้าน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 10-5-2011
 

 
กิจกรรม ปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2554 ภายใต้ชื่อ ก้าวแรก.. สู่ฝัน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-5-2011
 

 
วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2554 นักเรียนใหม่ ได้เดินทางไปฝึก ระเบียบแถว และทดสอบกำลังใจ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 12-5-2011
 

 
12 พฤษภาคม 2554 ทางโรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อชี้แจ้งการดำเนินงานความคืบหน้าภายในโรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 12-5-2011
 

 
วัน 14 พ.ค. 54 นักเรียนใหม่ ปวช.1 ทัศนศึกษาภายในจังหวัดนครพนม
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 14-5-2011
 

 
วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2554 นักเรีน ปวช. 2 ได้เข้าร่วมการบริจาคโลหิต ร่วมกับชนต่างๆ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 8-6-2011
 

 
โรงพยาบาลท่าอุเทนได้เข้ามาจัดอบรมให้ความรู้นักเรียนเรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอดส์แบะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 9-6-2011
 

 
วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 5-5-2011
 

 
วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 งานลูกเสือ/นักศึกษาวิชาทหาร จัดกิจกรรมพิธีเปิดกองลูกเสือ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 31-5-2011
 

 
บาทหลวงสุพล ยงบรรทม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ ท่านผู้อำนวยการ คณะครู...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 16-6-2011
 

 
17 มิถุนายน 2554 ทางโรงเรียนประชุมเรื่องการดำเนินการโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 17-6-2011
 

 
การอบรมโครงการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนทั้งระบบจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1 วันที่...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 19-6-2011
 

 
เลือกตั้งประธานนักเรียน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคัดเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 26-5-2011
 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางส่วนของสาขางานยานยนต์
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 22-6-2011
 

 
23 มิถุนายน 2554 คณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2 เข้าเยี่ยม...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 23-6-2011
 

 
24 มิ.ย. 54 นักเรียนปวช.2 ไปศึกษาดูงาน เกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร ณ บริษัท...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 24-6-2011
 

 
29 มิถุนายน 2554 ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมวันสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล โดยมีคณะครู...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 29-6-2011
 

 
29 มิถุนายน 2554 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2554
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 30-6-2011
 

 
กิจกรรมวันเสาร์ นักเรียนทุกคนช่วยกันถางหญ้ารอบ กำแพงรั้ว รอบวัด รอบนอกรั้วโรงเรียน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 11-6-2011
 

 
กิจกรรมนักเรียน ถางป่าบริเวณหน้าโรงเรียนและ บริเวณข้างโบสถ์ วันที่ 2 ก.ค....
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 2-7-2011
 

 
กิจกรรมวันเสาร์ นักเรียนช่วยชาวบ้านปลูกข้าวโดย วิธีการปักดำ วันที่ 2 ก.ค....
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 2-7-2011
 

 
ตอนเย็นทุกวัน นักเรียนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ก่อนเล่นกีฬาประเภทต่างๆ
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 5-7-2011
 

 
6 กรกฎาคม 2554 ฝึกทบทวน ระเบียบแถว นักเรียน ปวช.1,2 ณ สนามบาสเดชาชัย ของโรงเรียนฯ
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 6-7-2011
 

 
ตอนเช้าทุกวัน นักเรียนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ก่อนทำกิจวัตรประจำวัน
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 7-7-2011
 

 
วันที่ 8 ก.ค. 54 ตอนเย็นนักเรียนได้ถอนต้นกล้าข้าว เพื่อเตรียมปักดำลงในแปลงที่เตรียมไว้...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 8-7-2011
 

 
นักเรียนทุกคนช่วยกันทำนาดำของโรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 9-7-2011
 

 
นักเรียนดายหญ้า พรวนดินแปลงถั่วฝักยาว
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 9-7-2011
 

 
การร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงและการฝึกทบทวนระเบียบ แถว เพื่อพัฒนาบุคคลิกภาพของนักเรียน
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 6-7-2011
 

 
การคัดเลือกบุคคลเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 (คัดเลือกตัวแทนจังหวัดนครพนม)...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 8-7-2011
 

 
นักเรียนแต่ละหอพักช่วยกันจัดบอร์ด วาดภาพ เรียงความและบุคคลากรทุกคนช่วยกันเตรียมงาน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 28-7-2011
 

 
นักเรียนและคณะครู บำเพ็ญประโยชน์ โดยการถางป่า และเก็บขยะบริเวณริมถนนหลวง...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 23-7-2011
 

 
13 กราฎาคม 2554 คณะครู พนักงาน และนักเรียน หล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายที่วัดสว่างอารมณ์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 29-7-2011
 

 
25 กรกฎาคม 2554 ทางโรงเรียนเป็นแกนนำประชุมโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 25-7-2011
 

 
28 กรกฎาคม 2554 คณะครู นักเรียนออกสำรวจ ชาวบ้านภายในชุมชนที่มียากจน และนำของยังชีพมอบให้...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 28-7-2011
 

 
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชางานเครื่องมือกล 1
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 2-8-2011
 

 
27 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนจัดกิจกรรมมิสซา ฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ ฯ ณ ภายในสัปดาห์โรงเรียนมีการแข่งขันประกวดวาดภาพ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 27-7-2011
 

 
งานกีฬา(งานจัดซื้อชุดกีฬาสี) 13 มิถุนายน 2554 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมมอบชุดกีฬาสีให้กับนักเรียน
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 13-6-2011
 

 
งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค ครั้งที่ 24 วันที่ 5-6 สิงหาคม 54 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 7-8-2011
 

 
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2554 โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 6-8-2011
 

 
งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค ครั้งที่ 24 วันที่ 5-6 สิงหาคม 2554 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 8-8-2011
 

 
ผู้อำนวยการกล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบรางวัลให้กับคณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 6-8-2011
 

 
นักเรียนหอพัก ร่วมกิจกรรมจัดบอร์ดเนื่องวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 9-8-2011
 

 
โรงเรียนจัดกิจกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ และ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 11-8-2011
 

 
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2554 เวลา 08:30 น. ผู้อำนวยการ ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ พร้อมคณะครู...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 12-8-2011
 

 
วันที่ 11- 15 สิงหาคม 2554 นักเรียนจำนวน 6 คน เข้าร่วมกิจกรรม ดั้งกล่าว ณ โรงเรียนอัสสัมชัญอุปลราชธานี
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 11-8-2011
 

 
คณะภราดา ครู และนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตครั้งที่...
ถ่ายภาพ : ภราดานนทชา ศรีวิไล
Update : 13-8-2011
 

 
ครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 12-8-2011
 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีสงคราม (กศน.) เข้าร่วมทำการฝึกซ้อมและอุ่นเครื่อง...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-7-2011
 

 
คณะครู นักเรียน สาขาวิชาเครื่องกล ได้เดินทางไปศึกษาการพัฒนา รถประหยัดน้ำมัน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 23-8-2011
 

 
โรงเรียนได้มีโครงการเพื่อฝึกการออมให้นักเรียน โดยการเปิดบัญชีธนาคาร พร้อมทั้งให้ความรู้...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 24-8-2011
 

 
นักศึกษาวิชาทหารระดับชั้นปีที่1-3 เข้ารับการฝึกภาคปกติ ระหว่างวันที่ 15-26...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 25-8-2011
 

 
มาสเตอร์สุทิน รังเพีย หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน นำนักกีฬาฟุตบอลทีมโรงเรียน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 26-8-2011
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ดำเนินการโครงการโรงเรียนพี่ช่วยโรงเรียนน้อง...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 1-9-2011
 

 
นักเรียนปวช.2 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภาย ใน คือนายสวัสดิ์ อาซอง และนายสมศักดิ์...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 2-9-2011
 

 
นักเรียนปวช.2 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภาย ในคือ นายเอกพร พลบุญ และนายวีระนันท์...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 2-9-2011
 

 
นักเรียนปวช.2 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภาย ใน คือ นายเอกพร พลบุญ ได้ผลิตผลงานคือ...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 2-9-2011
 

 
นักเรียนปวช.2 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภาย ใน คือ นายสวัสดิ์ อาซอง นายสมศักดิ์...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 2-9-2011
 

 
นักเรียนปวช. 2 สาขางานเครื่องและตกแต่งภายใน คือ นายธนากร ทิพย์โอสถ ได้ผลิตผลงานคือ...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 2-9-2011
 

 
นักเรียนปวช.2 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภาย ในคือ นายธนากร ทิพย์โอสถ นายสมศักดิ์...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 2-9-2011
 

 
นักเรียนปวช. 2 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภาย ใน คือนายชัยณรงค์ จาเพียราช...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 2-9-2011
 

 
นักเรียนปวช.2 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภาย ใน คือ นายธนากร ทิพย์โอสถ...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 2-9-2011
 

 
นักเรียนปวช.2 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภาย ใน คือ นายธนากร ทิพย์โอสถ...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 2-9-2011
 

 
นักเรียนปวช.2สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภาย ในคือนายวีระนันท์ เอกพันธ์ถ...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 2-9-2011
 

 
นักเรียนปวช.2 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภาย ในคือนายธนากร ทิพย์โอสถ นายสมศักดิ์...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 3-9-2011
 

 
นักเรียนปวช.2 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภาย ในคือนายเอกพร พลบุญ นายชัยณรงค์...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 5-9-2011
 

 
อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยม ให้กำลังใจ คณะครู...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 5-9-2011
 

 
กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในงานช่างยนต์ ประจำเดือน สิงหาคม 2554
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 31-8-2011
 

 
วันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2554 บริษัทมิตรศิลป์นครพนม จัดอบรมเรื่องการขับขี่ปลอดภัยประเภทรถจักรยานยนต์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 8-9-2011
 

 
บริษัท มิตรศิลป์ นครพนม ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 8-9-2011
 

 
10 ก.ย. 54 ทีมงาน แข่งขัน Honda Econo ของโรงเรียนอัสสัมชัญฯ เดินทางเข้าอบรมข้อมูลต่างๆ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-9-2011
 

 
ครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วมบริจาคโลหิต วันที่ 7 กันยายน...
ถ่ายภาพ : นายสุทิน รังเพีย
Update : 7-9-2011
 

 
โครงงานเครื่องปั่นผ้า สาขาวิชาเครื่องกล โดย นักเรียนปวช. 2
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 13-9-2011
 

 
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา "โครงการกีฬาสัมพันธ์ครูโรงเรียนเอกชนระดับจังหวัด"...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 14-9-2011
 

 
ภราดาและคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครูโรงเรียนเอกชน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 18-9-2011
 

 
สัมนาวิชาการ เรื่อง การจัดทำแผนสมรรถนะ วันที่ 23-25 กันยายน 2554 ณ โรงแรมนาข่าบุรี...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 23-9-2011
 

 
วันนี้ เตรียมสถานที่จัดงานแสดง ผลงานต่างๆ ของโรงเรียน ณ สนามหน้าศาลากลาง...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 3-10-2011
 

 
วันที่ 4 ตุลาคม 54 เป็นวันที่ 2 ของการเตรียมสถานที่ การทำงานในวันนึ้ ผลการดำเนินงานเกิน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 5-10-2011
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพบกับนักเรียน ณ หน้าเสาธงโรงเรียน เนื่องในวันเปิดภาคเรียน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-10-2011
 

 
จัดร้านงานไหลเรือไฟ จ.นครพนม
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 12-10-2011
 

 
ประชุมการจัดงานประเพณีลอยกระทงองค์การบริหารส่วนตำบลเวินพระบาท ประจำปี...
ถ่ายภาพ : นายสุทิน รังเพีย
Update : 31-10-2011
 

 
ครู-นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลพนอม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 8-11-2011
 

 
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม...
ถ่ายภาพ : ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี
Update : 18-11-2011
 

 
นักเรียน ปวช.2 สาขางานวิชาเครื่องกล งานยานยนต์ เข้าศึกษาดูงาน ณ หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 23-11-2011
 

 
นักเรียนปวช.2-3 ได้ร่วมมือร่วมแรงช่วยกันเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการทำนา หลังจากเลิกเรียน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 24-11-2011
 

 
นักเรียนช่วยกันเกี่ยวข้าวและถางป่าริมรั้วทางทิศใต้ตึกยู วันที่ 19 พ.ย. 54
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 24-11-2011
 

 
เช้าวันศุกร์ที่ 25 พ.ย. 54 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมจัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 25-11-2011
 

 
ช่วงเวลากิจกรรมหน้าเสาธงของเช้าวันพุธที่ 30 พ.ย. 54 ตัวแทนนักเรียนแต่ละชั้นปี...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 30-11-2011
 

 
บ่ายวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2554 เวลา 13.30 น. บุคลากรโรงเรียนฯ ร่วมซ้อมขั้นตอนพิธีการต่าง...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-12-2011
 

 
ในช่วงเย็นของทุก ๆ วันตั้งแต่วันที่ 1 - 21 ธันวาคม 2554 โรงเรียนจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในรอบคัดเลือกของนักเรียนแต่ละสาขาวิชา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-12-2011
 

 
เช้าวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 เวลา 8.30 น. บุคลากรของโรงรียนฯ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 2-12-2011
 

 
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ครูและนักเรียนระดับ ปวช. 2,3 สาขาวิชาโลหะการ ออกหน่วยบริการชุมชนโรงเรียนบ้านต้าย...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 29-11-2011
 

 
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ครูและนักเรียนระดับ ปวช. 2,3 สาขาวิชาโลหะการ ออกหน่วยบริการชุมชนครั้งที่...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 6-12-2011
 

 
เช้าวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับทีมงานรายการกบนอกกะลา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 9-12-2011
 

 
เช้าวันที่ 14 ธันวาคม 2554 เวลา 09:00น. ผู้อำนวยการ พร้อมตัวแทนครู เข้าพบ พ.ต.ท. ทวี...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 14-12-2011
 

 
วันที่ 14 ธันวาคม 2554 เวลาประมาณ 10:00 น.โรงเรียนฯ จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน ผู้แทนชุมชน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 14-12-2011
 

 
เช้าวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554 เวลา 9:00 น. ภราดาอาวุธศิลาเกษ พร้อมตัวแทนครู...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 8-12-2011
 

 
ครูและนักเรียน ม.ประสิทธิ์ คำดี และนักกีฬา นายอิศรพงษ์ เกียรติธาตรี นายอุทัย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-12-2011
 

 
ขอขอบพระคุณ คณะบริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเวินพระบาท...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-12-2011
 

 
นายปิยะชัย โชติวุฒิมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวินพระบาท ประธานในพิธี...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-12-2011
 

 
นักกีฬาวิ่งคบเพลิง นายอิศรพงษ์ เกียรติธาตรี และ นักกีฬาอาวุโสมาสเตอร์สมสมัย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-12-2011
 

 
ฟุตบอลนัดเปิดสนาม กีฬาสีประจำปี 2554 ริมโขงเกมส์ 9 เป็นการพบกันระหว่าง คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-12-2011
 

 
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาสี 1 กีฬาสีประจำปี 2554 ริมโขงเกมส์ 9 วันที่ 22 ธันวาคม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-12-2011
 

 
เช้าวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554 เวลา ประมาณ 09:00 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมตัวแทนครู...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 20-12-2011
 

 
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาสี 2 กีฬาสีประจำปี 2554 ริมโขงเกมส์ 9 วันที่ 22 ธันวาคม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-12-2011
 

 
ประมวลภาพ การมอบถ้วย-เหรียญรางวัลและพิธีปิด การแข่งขัน กีฬาสีประจำปี 2554...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-12-2011
 

 
เก็บตก ภาพการแข่งขันกีฬาสีประจำปี 2554 ริมโขงเกมส์ 9 วันที่ 22 ธันวาคม 2554 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-12-2011
 

 
เช้าวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554 เวลา 11:50 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมตัวแทนครู เข้าพบ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 21-12-2011
 

 
หลังจากในช่วงกลางวัน นักเรียน ATSN ได้ร่วมแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2554 กันอย่างสามัคคีและสนุกสนาน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 22-12-2011
 

 
ค่ำคืนวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้จัดปาร์ตี้...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 23-12-2011
 

 
ชุดโต๊ะไม้ประดู่ 1 ผลงานการเรียนการสอน นักเรียนชั้น ปวช.2สาขาวิชาการก่อสร้าง...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 31-8-2011
 

 
ภาพกิจกรรมบางส่วนในงานวันเด็กและวิชาการของโรงเรียน ที่ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 13-1-2012
 

 
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมจัดกิจกรรมวันเด็กและวันวิชาการขึ้น...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 13-1-2012
 

 
การแข่งขันกีฬา วันเด็กแห่งชาติและวันอัสสัมชัญวิชาการ 2555 วันที่ 13 มกราคม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 13-1-2012
 

 
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. – 15:00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้จัดการอบรมสัมมนาภายใต้หัวข้อเรื่อง...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 21-1-2012
 

 
ในระหว่างวันที่ 24 – 27 มกราคม 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 27-1-2012
 

 
การแข่งขันกีฬา"เวินพระบาทเกมส์"ประจำปี 2555 วันที่ 22-29 มกราคม 2555 ฝ่ายกิจการนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-1-2012
 

 
เก็บตก...ภาพการแข่งขันกีฬา"เวินพระบาทเกมส์"ประจำปี 2555 วันที่ 22-29 มกราคม 2555 ฝ่ายกิจการนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-1-2012
 

 
ลูกเสือ ปวช.1 เข้ารับการฝึกการเรียนรู้ เรื่องลูกเสือจราจร โดย เจ้าหน้าที่จราจร...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 1-2-2012
 

 
ฟุตบอลนัดกระชับมิตร ชมรม ป.ธนันยา ฟุตบอลทีม ได้นำทีมเข้ามาอุ่นเครื่องนัดกระชับมิตร...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 5-2-2012
 

 
ลูกเสือ เข้าค่ายกิจกรรมร่วม กับโรงเรียนเชียงยืนวิทยา ณ. ค่าย ตชด. 236 จ.นครพนม...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 5-2-2012
 

 
วันที่ 8 ก.พ. 55 นักเรียนปวช.1 เรียนรู้การทำไม้กวาดดอกหญ้า ณ อาคารโภชนาการ ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 8-2-2012
 

 
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. นักเรียนระดับปวช. 3 ร่วมเดินขบวนเทิดพระเกียรติฯ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 10-2-2012
 

 
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้ไปร่วมงานฉลองวัด...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 11-2-2012
 

 
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้ร่วมจัดงานฉลองวัดอัครเทวดาคาเบรียล...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 28-1-2012
 

 
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2555 รุ่นอายุไม้เกิน 18 ปี ระหว่างวันที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 23-2-2012
 

 
สอบมาตรฐานวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2554 (ภาคปฏิบัติ) นักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการก่อสร้าง...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 17-2-2012
 

 
สอบมาตรฐานวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2554 (ภาคปฏิบัติ) นักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 1-3-2012
 

 
บ่ายวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 16.00 น. นักเรียน ปวช.3 ร่วมทำกิจกรรมและเล่นกีฬาสานสัมพันธ์ก่อนอำลา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 27-2-2012
 

 
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 9:00 น. – 15:00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 28-2-2012
 

 
พิธีแสงเทียน: คืนวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 19.00 น. คณะภราดา ตัวแทนครู...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 28-2-2012
 

 
วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ในช่วงเช้า เวลา 10.00 น. คณะภราดา คณะครู และนักเรียนปวช....
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 29-2-2012
 

 
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้จัดพิธีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-3-2012
 

 
ร่วมแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 14 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์...
ถ่ายภาพ : นายทวี สุทธิรณ
Update : 20-2-2012
 

 
วันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 โรงเรียนทำการคัดเลือกนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 3-3-2012
 

 
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 สาขาวิชาโลหะการร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 17-2-2012
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter