107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ปีการศึกษา 2567   ปีการศึกษา 2566   ปีการศึกษา 2565   ปีการศึกษา 2564   ปีการศึกษา 2563   ปีการศึกษา 2562   ปีการศึกษา 2561   ปีการศึกษา 2560   ปีการศึกษา 2559   ปีการศึกษา 2558   ปีการศึกษา 2557   ปีการศึกษา 2556   ปีการศึกษา 2555   ปีการศึกษา 2554   ปีการศึกษา 2553   ปีการศึกษา 2552   ปีการศึกษา 2551   ปีการศึกษา 2550   

อั้ลบั้มภาพกิจกรรมปี 2556


 
เก้าอี้เครื่องแป้ง(ล้อเลื่อน)ผลการการเรียนการสอน นักเรียนชั้นปวช.3 สาขาวิชาการก่อสร้าง...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-5-2013
 

 
สอบคัดเลือกสาขาวิชา นักเรียนชั้น ปวช.1... เป็นการสอบคัดเลือกความถนัดทางวิชาชีพ...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 14-5-2013
 

 
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ กับกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเป็นนักเรียน ATSN.....คณะครู...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 13-5-2013
 

 
งานสภานักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ครูและนักเรียนระดับ ปวช. 1,2 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 22-5-2013
 

 
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเป็นนักเรียน ATSN 2556 วันที่ 10 พ.ค.56 ได้เดินทางเข้ารับการฝึกระเบียบแถว...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-5-2013
 

 
วันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2556 เปิดอาคารเรียนใหม่ (อาคารศูนย์บริการรถยนต์จำลอง)...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 1-6-2013
 

 
วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2556 นักเรียนช่างยนต์ ปวช.2 จำนวน11 คน ได้ศึกษาดูงาน เรื่องการล้างรถยนต์ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ณ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 5-6-2013
 

 
นักเรียนระดับ ปวช. 2 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมสมัครเป็นสมาชิกชมรมต่างๆ...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 5-6-2013
 

 
วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2556 ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ การทดสอบการแข่งขัน งานบริการของช่าง...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 8-6-2013
 

 
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2556 จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องโสตฯ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 13-6-2013
 

 
เดือน มิถุนายน 56 ช่างยนต์ ได้จัดทำที่ เก็บอุปกรณ์สำหรับเครื่องล้าง อัดฉีด
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 13-6-2013
 

 
วันศุกร์ที่ 24 พ.ค. 56 ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันวิสาขบูชาร่วมกับชาวบ้าน ชุมชนบ้านปากทวย...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 24-5-2013
 

 
วันที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 - 12.00 น. คุณชัยยศ แตงเทศ และคุณวีระ ลำภู เจ้าหน้าที่ของบริษัท...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 19-6-2013
 

 
มาสเตอร์สมสมัย เสวียววงษ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 27-6-2013
 

 
วัน ศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2556 นักเรียนปวช.2 สาขาวิชาเครื่องกล ได้ศึกษาการดัดแปลงรถไถนาเดินตาม...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 5-7-2013
 

 
วันอาทิตย์ ที่ 7 กรกฎาคม 2556 ได้ไปมุงหลังคาบ้าน นายพรมา ราชม ณ บ้านหมูม่น อ.นาทม...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 7-7-2013
 

 
วันพุธ ที่ 3 ก.ค. 56 โรงเรียน ได้จัดพิธีอาศิรวาทราชดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 3-7-2013
 

 
วันที่ 19 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการจากเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครพนม เขต 2 ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 19-6-2013
 

 
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2556 วันนี้ มีภราดาและผู้จัดการบริษัทมาสด้านครพนม...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 11-7-2013
 

 
วันพุธ ที่ 17 ก.ค.56 ได้จัดกิจกรรม ตรวจหาสารเสพติดนักเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 17-7-2013
 

 
วันศุกร์ ที่ 19 ก.ค. 56 โรงเรียนฯได้จัดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนานักบุญ หลุยส์...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 19-7-2013
 

 
วัน จันทร์ ที่ 22 ก.ค. 56 โรงเรียนฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษากับเทศบาลตำเวินพระบาท...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 22-7-2013
 

 
วัน ศุกร์ ที่ 19 ก.ค. 56 ได้จัดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนานักบุญ หลุยส์ มารี กรีญอง...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 19-7-2013
 

 
วันที่ 16 -18 กรกฎาคม 2556 นักเรียนปวช. 2 สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน สาขาวิชาการก่อสร้าง...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 16-7-2013
 

 
ลูกดิ่ง ผลงานนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 จำนวน 8 คน ภาคเรียนที่...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 30-7-2013
 

 
นักเรียน ปวช.3 สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ออกฝึกงานในสถานประกอบการ...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 5-8-2013
 

 
วันศุกร์ ที่ 9 ส.ค.56 ได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรม วันแม่พระอัสสัมชัญ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 9-8-2013
 

 
นิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 15-8-2013
 

 
การติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 15-8-2013
 

 
วันที่ 15-16 สิงหาคม 56 เข้าร่วมแข่งขันวิชาการที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 15-8-2013
 

 
วันที่ 15 ส.ค. 56 ได้นิเทศนักเรียนฝึกงาน ที่ บริษัท โตโยต้า ดีเยี่ยม จังหวัดอุบลราชธานี...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 15-8-2013
 

 
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556 มาสเตอร์สมศักดิ์ ชัยหมื่น ได้ไปนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 21-8-2013
 

 
สอบสมรรถนะ... นักเรียนชั้นปวช.1 สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน จำนวน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 8-8-2013
 

 
การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25 (ระดับภาค) ประเภทเยาวชน สาขาวิชาการก่อสร้าง...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-8-2013
 

 
วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 23-8-2013
 

 
ได้รับบริจาค แท่นระดับร่างแบบชิ้นงาน วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 จากคุณไพทูรย์...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 24-8-2013
 

 
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต้ายภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชีนี มหาวิทยาลัยนครพนมคัพ...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-8-2013
 

 
2 กันยายน 2556 ครูนักเรียน... เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการด้านกีฬา...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 2-9-2013
 

 
ครูนักเรียน... เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุบอลมวลชนอำเภอท่าอุเทนคัพ ครั้งที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 24-8-2013
 

 
ออกหน่วยบริการวิชาการและวิชาชีพ วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 ซึ่งมีสาขาวิชาที่ออกหน่วย...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 9-9-2013
 

 
11 กัยายน 2556 สำนักงานหอการค้าจังหวัดนครพนม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 11-9-2013
 

 
ผลงานนักเรียน ปวช. 2 จำนวน 8 คน ในรายวิชางานเครื่องมือกล 1 งานไสป้อมมีดกลึง...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 21-9-2013
 

 
การแข่งขันกีฬาครู คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 วันที่ 19 - 20 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-10-2013
 

 
( ภาพเก็บตก) การแข่งขันกีฬาครู คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 วันที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-10-2013
 

 
( เก็บตก2) การแข่งขันกีฬาครู คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 วันที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-10-2013
 

 
ผลงานการเรียนการสอนวิชาฝึกฝีมืองานไม้ ภาคเรียนที1 ของนักเรียนชั้น ปวช.1...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 5-9-2013
 

 
ม.สมสมัย เสวียววงษ์ และ ม.สุทิน รังเพีย นำนักเรียนจำนวน 12 คน ไปทำการปรับพื้นดิน...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 3-11-2013
 

 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ครูและนักเรียนระดับ ปวช. 2 สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 13-9-2013
 

 
ผลงานการเรียนการสอนวิชางานเชื่อมโลหะ 1 ของครูและนักเรียน ระดับ ปวช. 2 สาขาวิชาโลหะการ...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 15-9-2013
 

 
เมื่อวันที่ 6,7,9 พฤศจิกายน 2556 ครูและนักเรียนสาขขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกล...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 6-11-2013
 

 
ติดตั้งกระดานห้องเรียน (ช่างยนต์) นักเรียน ชั้น ปวช.3 สาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-11-2013
 

 
พัฒนาแผนก...วันที่ 20 - 22 ...นักเรียนชั้น ปวช.1-3.. สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-11-2013
 

 
รายวิชา งานปรับอากาศรถยนต์ ปีการศึกษา 2/2556 สอนปฏิบัติ เรื่อง การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ถ่ายภาพ : นายทวี สุทธิรณ
Update : 22-11-2013
 

 
วันวชิราวุธ คณะลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วมถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ...
ถ่ายภาพ : นายสุทิน รังเพีย
Update : 26-11-2013
 

 
งานสีบานประตู....นักเรียนชั้นปวช.2-3 สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 15-11-2013
 

 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาชุมชน ...วันที่ 18-20 พฤษจิกายน 2556 ...ครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายสุทิน รังเพีย
Update : 18-11-2013
 

 
วันที่ 27 พ.ย. 56 นักเรียนปี 3 ช่างยนต์ ศึกษาดูงาน เรื้่องานเคาะตัวถัง และสีรถยนต
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 28-11-2013
 

 
วันที่ 16 เดือนพฤศจิการยน พ.ศ. 2556 คณะครูพร้อมนักเรียนไปร่วมงาน 4 CGPTA Gala Dinner โดยจัดการแสดงดนตรีพื้นบ้านไปร่วมในงาน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 16-11-2013
 

 
วันที่ 4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ทางโรงเรียนจัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 4-12-2013
 

 
วันที่ 5 ธ.ค. 56 นักเรียน ปวช. 1 ได้ไปทัศนศึกษา ณ วัดภูทอก จ.บึงกาฬ
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 5-12-2013
 

 
5 ธันวาคม 2556 นักเรียน ปวช.2 ทุกสาขาวิชา ทัศนศึกษาสะพานเทพสุดา พิพิธพันธ์ไดโนเสาร์สิรินธร...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 5-12-2013
 

 
ผู้อำนวยการและคณะครู มอบกระเช้าอวยพรในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ นายกเทศมนตรี...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 12-12-2013
 

 
วันที่ 1 กันยายน 2556 งานอาคารสถานที่ร่วมกับครู นักเรียน สาขาวิชาโลหะการ ...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 1-9-2013
 

 
วันที่ 16 ธ.ค.56 นักเรียน ปวช. 2 ช่างยนต์ ศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบส่งกำลังรถยนต์...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 16-12-2013
 

 
วันที่ 16 ธ.ค.56 นักเรียนปี 2 ช่างยนต์ ศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบส่งกำลังรถบรรทุก...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 16-12-2013
 

 
คณะครูและนักเรียน มอบกระเช้าอวยพรในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ หัวหน้าช่างแผนกช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 17-12-2013
 

 
คณะครูและนักเรียน มอบกระเช้าอวยพรในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ พระสังฆราช...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 18-12-2013
 

 
ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับ ม.สุทิน รังเพีย ม.สมสมัย...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 18-12-2013
 

 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี "ริมโขงเกมส์ ๑๑ " วันที่ ๒๐ ธันวาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๖...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-12-2013
 

 
"กรีฑา".... การแข่งขันกีฬาสี "ริมโขงเกมส์ ๑๑ " วันที่ ๒๐ ธันวาคม ปีการศึกษา ๒๕๕๖...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-12-2013
 

 
"เปตอง"...ชนะเลิศ สีชมพู(ช่างก่อสร้าง) - รองชนะเลิศอันดับ 1 น้ำเงิน(ช่างยนต์) -...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-12-2013
 

 
"เซปักตระกร้อ"...ชนะเลิศ สีแสด(ช่างกล) - รองชนะเลิศอันดับ 1 น้ำแดง(ช่างเชื่อม)...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-12-2013
 

 
"ฟุตซอล"...ทีมชนะเลิศ สีชมพู(ช่างก่อสร้าง) - รองชนะเลิศอันดับ 1 สีแสด(ช่างกล) -...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-12-2013
 

 
"กีฬาพื้นบ้าน"... การแข่งขันกีฬาสี "ริมโขงเกมส์ ๑๑ " วันที่ ๒๐ ธันวาคม ปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-12-2013
 

 
"ฟุตบอล"...ทีมชนะเลิศ สีชมพู(ช่างก่อสร้าง) - รองชนะเลิศอันดับ 1 สีแสด(ช่างกล) -...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-12-2013
 

 
งานกีฬาและชมรมกีฬา ครู-นักเรียนเตรียมสนามแข่งขันกีฬาฟุตซอล-ฟุตบอลและทำลู่วิ่ง...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 18-12-2013
 

 
วัน พฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2557 โรงเรียนเทคโนโลยียานยนต์ ได้แนะแนวการศึกษาต่อ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 9-1-2014
 

 
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 โรงเรียนฯได้ร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น ณ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-1-2014
 

 
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 โรงเรียนฯได้ร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น ณ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-1-2014
 

 
งานอลูมิเนียม....นักเรียนชั้นปวช .3 สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...เรียนรู้เรื่องงานภลิตภัณฑ์งานลูมิเนียม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 7-1-2014
 

 
วันพุธ ที่ 15 ม.ค. 57 เวลา 13.00น. -16.00น. นักเรียนปี 1,2 ได้รับการฝึดทบทวนระเบียบแถว จาก...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 15-1-2014
 

 
วันที่ 22-24 มกราคม 2557 ลูกเสือได้เข้าค่ายกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2556 ณ อุทยานแห่งชาติภูลังกา...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 24-1-2014
 

 
ครู-นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลเวินพระบาทประจำปี 2557 วันที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 26-1-2014
 

 
ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2557 ณ ค่ายพระยอดเมืองขวาง
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 27-1-2014
 

 
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ การแข่งขันตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์เอนกประสงค์คูโบต้า...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 6-2-2014
 

 
วันที่ 6-10 ก.พ. 57 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการฟันเทศน์และฝึกการเดินจงกรม...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-2-2014
 

 
วันศุกร์ที่ 14 ก.พ. 57 วัดบ้านนาโพธุิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร จัดงานฉลองวัดขึ้น...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 16-2-2014
 

 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ภราดาพิชิตพล บูระพันธ์ รองผู้อำนวยการ มาสเตอร์ปริญยา...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 18-2-2014
 

 
ผลงานจิ๊กฟิกเจอร์ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ชิ้นที่...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 21-2-2014
 

 
สอบมาตรฐานวิชาชีพ(ภาคปฏิบัติ)....วันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการก่อร้าง...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 24-2-2014
 

 
ตรวจชิ้นงาน.....สอบมาตรฐานวิชาชีพ(ภาคปฏิบัติ)....วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ...คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 28-2-2014
 

 
โครงงานนักเรียน.... งานบิ้วท์อินห้องครัวบ้านตัวยู(งานโครงสร้าง)....จัดทำโดย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 3-2-2014
 

 
โครงงานนักเรียน.... งานบิ้วท์อินห้องครัวบ้านตัวยู(งานสีและตกแต่งผิว)....จัดทำโดย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 10-2-2014
 

 
วันที่ 18 - 20 เดือนมกราคม 2557 งานเทคโนโลยีและสาารสนเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 19-1-2014
 

 
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 คณะครูและนักเรียนระดับ ปวช. 3 สาขาวิชาเครื่องกล ...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 11-3-2014
 

 
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและรางวัลเรียนดี กิจกรรมเด่นประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 14-3-2014
 

 
28 เมษายนอ2557 ม.ดอน วิภา และ มิส.พรทิพย์ วิภา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาก่อนการตรวจนิเทศ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 28-4-2014
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter