107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ปีการศึกษา 2565   ปีการศึกษา 2564   ปีการศึกษา 2563   ปีการศึกษา 2562   ปีการศึกษา 2561   ปีการศึกษา 2560   ปีการศึกษา 2559   ปีการศึกษา 2558   ปีการศึกษา 2557   ปีการศึกษา 2556   ปีการศึกษา 2555   ปีการศึกษา 2554   ปีการศึกษา 2553   ปีการศึกษา 2552   ปีการศึกษา 2551   ปีการศึกษา 2550   

อั้ลบั้มภาพกิจกรรมปี 2558


 
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเป็นนักเรียน ATSN วันที่ 11-16 พ.ค58
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 18-5-2015
 

 
วันที่ 20 พ.ค. 58 ออกบริการงานจิตอาสา ตัดหญ้า และตกแต่งต้นไม้ บ้านพักผู้สูงอายุ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 20-5-2015
 

 
เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 20-5-2015
 

 
เมื่อวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2558 มาสเตอร์จำนงค์ ตาระบัตร มาสเตอร์ณรงค์เดช พลขำ...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 23-5-2015
 

 
วันที่ 27 พ.ค. 58 ออกบริการจิตอาสา ย้ายต้นไม้ให้โรงเรียนประถมบ้านปากทวย
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 27-5-2015
 

 
วันที่ 29 พ.ค. 58 จัดกิจกรรม ทำบุญเปิดเรียนปีการศึกษาใหม่ และวันวิสาขบูชา ทางพุธทศาสนา...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 29-5-2015
 

 
วันที่ 29 พ.ค.58 พิธิมิสซา เปิดเรียนปีการศึกษาใหม่ประะจำปีการศึกษา 2558 ณ วัดอัครเทวดาเซนต์คาร์เบียล...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 29-5-2015
 

 
วันจันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2558 กิจกรรมจิตอาสา โดยนักเรียนชั้นปวช 2 ได้ออกให้บริการขนย้ายกิ่งไม้...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 8-6-2015
 

 
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 มิ.ย. 58 ภ.อาวุธ เป็นประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระ มอบทุนการศึกษาบุตร...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 11-6-2015
 

 
สอนเสริม วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น นักเรียน ชั้นปีที่ 1 เรื่องงานกลึงปาดหน้าชิ้นงาน...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 18-6-2015
 

 
วันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 หัวหน้างานหอพักนักเรียนประจำ ประชุมประจำเดือนมิถุนายน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 19-6-2015
 

 
นักเรียนชั้นปีที่ 1 จำนวน 15 คน นักเรียนชั้นปีที่ 2 จำนวน 12 คน และครู 2 ท่าน...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 22-6-2015
 

 
วันพุธ ที่ 17 มิ.ย. 58 โรงพยาบาลชุมชน ต.เวินพระบาท มาให้บริการฉีดพ่นหมอกควัน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 17-6-2015
 

 
วันพุธ ที่ 24 มิ.ย. 58 เข้าร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ร่วมกับชุมชน และเทศบาลตำบลเวินพระบาท...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 24-6-2015
 

 
วันที่ 20 มิถุนายน 2558 ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับภราดานนทชา...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-6-2015
 

 
วันที่ 26- 27 มิถุนายน 2558 นักเรียน ปวช. 2 ทั้ง 4 แผนกวิชา ร่วมกกันออกให้บริการซ่อมบำรุงจักรยานยนต์...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 29-6-2015
 

 
วันที่ 26- 27 มิถุนายน 2558 ครู-นักเรียน ปวช. 2 แผนกวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 26-6-2015
 

 
วันที่ 25- 28 มิถุนายน 2558 ครู-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชนอำเภอท่าอุเทน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 28-6-2015
 

 
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 2558 มิสธารราพร ทรงเสี่ยงไชย เป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 26-6-2015
 

 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เป็นวันสุนทรภู่ และเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 26-6-2015
 

 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ปวช.1 ปวช.2
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 16-7-2015
 

 
วันอังคาร ที่ 21 ก.ค.58 โรงเรียนได้จัดกิจกรรม ฉลองวันสถาปนานักบุญ หลุยส์ มารี...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 22-7-2015
 

 
วัน อังคาร ที่ 21 ก.ค. 58 โรงเรียนได้ทำพิธีเสก และเปิดอาคารใหม่ โดยมี พระสังฆราช...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 22-7-2015
 

 
ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้ มิสธารราพร...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 24-7-2015
 

 
วันอังคาาร ที่ 28 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 28-7-2015
 

 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 หน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชนอำเภอท่าอุเทน ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียนพร้อมครูที่ปรึกษาร่วมงาน...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 28-7-2015
 

 
วัน อังคาร ที่ 11 ส.ค. 58 โรงเรียนฯ ได้จัดกิจกกรรม วันแม่ 3 แม่ขึ้น ประกอบ วันแม่พระ(วันอัสสัมชัญ)...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 11-8-2015
 

 
วัน อาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2558 ครู และนักเเรียน แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 11-8-2015
 

 
วันที่ 2-13 สิงหาคม 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 10-8-2015
 

 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อุ่นเครื่อง กับทีม โรงเรียนกีฬา...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-7-2015
 

 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อุ่นเครื่อง กับทีม โรงเรียนไชยบุรีวิทยา...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 15-7-2015
 

 
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ..คณะครูเข้านิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน ชั้นปวช.3 สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 13-8-2015
 

 
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 คณะครูเข้านิเทศน์นักศึกษาฝึกงาน ชั้นปวช.3 สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 13-8-2015
 

 
วันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2558 ครูที่ปรึกษานักเรียนระดับ ปวช. 3 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 13-8-2015
 

 
วันที่ 22 สิงหาคม 2558 สภานักเรียนและครูที่ปรึกษาทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดเช็ดกระจกศาลาเอนกประสงค์...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 22-8-2015
 

 
วันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 มาสเตอร์ดอน วิภา และมิสพรทิพย์ วิภา เข้าอบรมการใช้คอมพิวเตอร์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 24-8-2015
 

 
วัน เสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2558 บริษัทมิตรศิลป์ ฯ ได้มาให้ความรู้การขับขี่ ปลอดภัย...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 22-8-2015
 

 
วัน พุธ ที่ 26 สิงหาคม 2558 วิชาลูกเสือ ได้เรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้อต้น โดย วิทยากร...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 26-8-2015
 

 
วันพฤหัสบดี ที่ 10ก.ย58 นำนักเรียนออกให้บริการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนประถม บ้านปากทวย...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-9-2015
 

 
วันที่11 กันยายน 2558 ครูและนักเรียน ชั้น ปวช 1-2 สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 11-9-2015
 

 
เก้าอี้ทรงเตี้ย..ผลงานการเรียนการสอน...นักเรียนชั้นปวช.1/4 .. สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 18-9-2015
 

 
เก้าอี้ทรงเตี้ย..ผลงานการเรียนการสอน...นักเรียนชั้นปวช.1/4 .. สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 30-9-2015
 

 
ชั้นวางสมุดหนังสือ...ผลงานการเรียนการสอน...นักเรียนชั้นปวช.1/4 .. สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 1-10-2015
 

 
เก้าอี้ไม้จากเศษวัสดุ...ผลงานการเรียนการสอน...นักเรียนชั้นปวช.2/4 .. สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 2-10-2015
 

 
คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เข้าการแข่งขันกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 18-10-2015
 

 
นักเรียนชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 16-11-2015
 

 
วันที่ 13-15 พ.ย. 58 เข้าเรียนและสอบมาตรฐานวิชา ช่างอุตสหกรรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 16-11-2015
 

 
วันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2558 ครูที่ปรึกษาพร้อมนักเรียนระดับ ปวช. 3 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 18-11-2015
 

 
นักเรียนชั้น ปวช. 3 สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน เข้าฝึกอบรมและสอบมาตรฐานวิชาชีพ...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 15-11-2015
 

 
วัน พุธ ที่ 25 พงย. 2558 วิทยาลัยการบินนานาชาติ นครพนม ได้มาแนะแนว การศึกษาต่อในระดับ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 25-11-2015
 

 
วัน จันทร์ ที่ 23 พ.ย. 58 ผู้อำนวยการเป็นประธานมอบวุฒิบัติให้นักเรียน ปวช.3 ที่ผ่านการทดสอบมาตราฐานสาขาวิชา...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 23-11-2015
 

 
วัน พฤหัสบดี ที่ 26 พ.ย. 58 เจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย เดินทางมาเยี้ยมและเป็นกำลังใจให้โรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 26-11-2015
 

 
วันศุกร์ที่ 4 พ.ย. 58 รร. ได้จัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 4-12-2015
 

 
วันจันทร์ ที่ 7 ธ.ค.58 ออกหน่วยบริการชุมชน ณ บ้านสะพัง ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 8-12-2015
 

 
18 ธ.ค. 58 จัดกิจกรรมฉลองคริตสมาส สำหรับนักเรียนในปีการศึกษา 2558 ณ บริเวณสนามบาส...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 19-12-2015
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมจัดกิจกรรมวันครอบครัวATSN ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาเดชาชัย...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 19-12-2015
 

 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีริมโขงเกมส์ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-12-2015
 

 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีริมโขงเกมส์ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 1-19...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-12-2015
 

 
พิธีมอบเหรียญรางวัลและการแข่งขันกีฬาสีริมโขงเกมส์ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-12-2015
 

 
พิธีมอบเหรียญรางวัลและการแข่งขันกีฬาสีริมโขงเกมส์ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-12-2015
 

 
ออกหน่วยบริการวิชาการและวิชาชีพ ครูและนักเรียนสาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 7-12-2015
 

 
งานสันทนาการดนตรีและกีฬา การแข่งขันโฟล์คซอง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 2-12-2015
 

 
วันที่ 14 มกราคม 2559 งานระเบียบวินัยโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 14-1-2016
 

 
วันที่ 6 มกราคม 2559 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศซ่อมบำรุงระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายบริเวณสนามบาสเกตบอล
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 15-1-2016
 

 
งานเทคโนโลยีและสานสนเทศโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้ขอความอนุเคราะห์สาย...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 9-1-2016
 

 
วันที่ 15 ม.ค. 58 หน่วยงาน กอ.รมน. เทศบาลเวินพระบาท ชมชน และโรงเรียนฯ ร่วมกิจกรรม...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 15-1-2016
 

 
วันพฤหัสบดี ที่ 14 ม.ค. 58 สาขาวิชาเครื่องกล งานยานยนต์ ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 14-1-2016
 

 
วันที่ 18 มกราคม 59 หน่วยงาน กอ.รมน. เข้าอบรม โครงการเยาวชนทางสายใหม่ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 18-1-2016
 

 
วันที่ 19 มกราคม 59 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เข้าร่วมกิจกรรม อำเภอเคลื่อนที่...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 19-1-2016
 

 
วันที่ 21 มกราคม 59 เชิญวิทยากร งานสีรถยนต์ เรียนรู้วิธีการโป้วสี และการเตรียมพื้นผิว...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 21-1-2016
 

 
เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ทางโรงเรียนได้ส่งตัวแทนครูจำนวน 4 ท่านได้แก่...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 6-2-2016
 

 
การประชุมวิชาการ “สัมมนากึ่งปฏิบัติการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ V-net ภาษาอังกฤษ จัดโดย...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 15-2-2016
 

 
กิจกรรมออกหน่วยบริการวิชาการสู่ชุมชน ภาคเรียนที่ 2/2558 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเค็ล...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 26-2-2016
 

 
วันที่ 5 มี.ค. 59 เยี้ยมบ้านนักเรียน ณ บ้านศรีฐาน จ. ศรีสะเกษ
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 7-3-2016
 

 
วันที่ 3-5 มีงค. 59 เข้าร่วมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 7-3-2016
 

 
วันที่ 10 มีนาคม 2559 พิธีมอบประกาศนียบัตรระดับปวช.แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 10-3-2016
 

 
วันที่ 8 มีนาคม 2559 พิธีปิจฉิมนิเทศนักเรียนระดับปวช. 3 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 37 คน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 8-3-2016
 

 
พิธีแสงสว่างในช่วงเย็นเวลาประมาณ 19.30 น.วันที่ 8 มีนาคม 2559 จัดให้กับนักเรียนระดับปวช....
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 8-3-2016
 

 
เย็นวันที่ 9 มีนาคม 2559 เวลา 17.30 น. โรงเรียนฯได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนระดับปวช....
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 9-3-2016
 

 
ระหว่างวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา จากคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 5-2-2016
 

 
กีฬาสีริมโขงเกมส์ 14/2559 วันที่ 16 ธันวาคม 2559 พิธีเปิดการแแข่งขันกีฬาสีริมโขงเกมส์...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 16-1-2016
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter