107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ปีการศึกษา 2566   ปีการศึกษา 2565   ปีการศึกษา 2564   ปีการศึกษา 2563   ปีการศึกษา 2562   ปีการศึกษา 2561   ปีการศึกษา 2560   ปีการศึกษา 2559   ปีการศึกษา 2558   ปีการศึกษา 2557   ปีการศึกษา 2556   ปีการศึกษา 2555   ปีการศึกษา 2554   ปีการศึกษา 2553   ปีการศึกษา 2552   ปีการศึกษา 2551   ปีการศึกษา 2550   

อั้ลบั้มภาพกิจกรรมปี 2559


 
โครงการก้าวแรกสู่ฝัน เป็นกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2559...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 10-5-2016
 

 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 งานกิจกรรมพัฒนานักเรียนนำนักเรียนใหม่ประจำปี 2559 เข้าฝึกระเบียบวินัยที่...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 12-5-2016
 

 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรีเป็นประธานประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียนประจำปี...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 13-5-2016
 

 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี พบปะให้ข้อคิดเกี่ยวกับการศึกษากับนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 16-5-2016
 

 
เวลา 9.00 - 10.00 น. วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 20-5-2016
 

 
เวลา 16.00 - 18.00 น. วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 งานอภิบาล จัดกิจกรรมมิสซา ณ วัดอัครเทวดาคาเบรียล...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 20-5-2016
 

 
เวลา 13.00 น. ทางโรงเรียนแจกเครื่องแบบเรียนให้กับนักเรียน ตามนโยบายโครงการเรียนฟรี...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 24-5-2016
 

 
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน งานสภานักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 25-5-2016
 

 
ปฐมนิเทศนักเรียนก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา ...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 30-5-2016
 

 
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2559
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-5-2016
 

 
โรงเรียนจัดกิจกรรมพิธีมิสซาขอบพระคุณ ขอพรพระ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ เนื่องในตอนรับภราดากิตติศักดิ์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-5-2016
 

 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 มาสเตอร์ทวี สุทธิรณ มิสธารราพร ทรงเสี่ยงไชย และมาสเตอร์ดอน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 27-5-2016
 

 
มาสเตอร์ทวี สุทธิรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ และมิสพรทิพย์ วิภา ได้เข้าร่วมพิธีมอบกิจการสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา...
ถ่ายภาพ : นางสาวพรทิพย์ วิภา
Update : 4-6-2016
 

 
ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง ครั้งที่ 2
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 9-6-2016
 

 
กิจกรรมปลูกป่าบูชาครู 9 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณ หน้าอาคาร โรงงานช่างยนต์
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 9-6-2016
 

 
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องโสตฯโรงเรียนฯ
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-6-2016
 

 
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 วันคล้ายวันเกิดม.ทวี สุทธิรณ และนักเรียน จำนวน 4 คนที่เกิดต้นเดือนมิถุนายน...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 10-6-2016
 

 
กิจกรรมภาคเช้านี้...ที่ อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เวลาประมาณ 10.00 น.นักเรียนหลายสาขาวิชาได้ทำการเรียนโดยฝึกปฏิบัติจริงในโรงงานแต่ละสาขาวิชา...
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 14-6-2016
 

 
บรรยากาศร่มรื่น ภายในโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม พร้อมผู้ดูเเล
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 14-6-2016
 

 
เตรียมทีม/ฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประจำปีการศึกษา 2559 ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 6-6-2016
 

 
วัสดุฝึกสาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ภาคเรียนที่ 1 / 2559
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 15-6-2016
 

 
วันที่ 15 มิถุนายน 2559 กิจกรรมลูกเสือ บำเพ็ญประโยชน์ ตัดกิ่งไม้ ขนกิ่งไม้ และตัดหญ้า...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 15-6-2016
 

 
งานจัดการเรียนการสอน วันที่ 16 มิถุนายน 2559 สังเกตการเรียนการสอนในรายวิชางานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 16-6-2016
 

 
งานจัดการเรียนการสอน สังเกตการเรียนการสอน วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ของมาสเตอร์สายัญณ์...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 16-6-2016
 

 
อั้ลบั้มภาพ ผลงานสาขาวิชาเครื่องกล งานจัดการเรียนการสอน สังเกตการเรียนการสอน...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 16-6-2016
 

 
งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารจัดการ ได้จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการพัฒนางานอาคารสถานที่...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 16-6-2016
 

 
วันที่ 17 มิถุนายน 2559 คณะครูและนักเรียน จัดงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 17-6-2016
 

 
ออกหน่วยบริการวิชาการและวิชาชีพ ..วันที่17-19 มิถุนายน 2559 ..ครูและนักเรียนสาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 17-6-2016
 

 
นัดกระชับมิตร..วันที่21 มิถุนายน 2559 ..นำตัวแทนนักกีฬาทีมโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-6-2016
 

 
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียน ประจำเดือนมิถุนายน 2559
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 22-6-2016
 

 
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 14-6-2016
 

 
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 วันคล้ายวันเกิดมิสธารราพร ทรงเสี่ยงไชย และนักเรียน 2...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 23-6-2016
 

 
วันพฤหัสบดีที่ 16 เวลา 14.00 น. เข้าเยี่ยมนักเรียนปวช.3 ช่างเครื่องเรือนฯ ฝึกปฏิบัติงาน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 24-6-2016
 

 
วิชางานสีและตกแต่งผิว นักเรียนปวช.2 ช่างเครื่องเรือนฯ ได้ย้อมสีและทาสี...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 24-6-2016
 

 
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 น. คณะกรรมการสภานักเรียนพร้อมด้วยครูและนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 24-6-2016
 

 
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย มิสพรทิพย์ วิภา และคณะครูได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดให้กับนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นางสาวพรทิพย์ วิภา
Update : 28-6-2016
 

 
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา งานหอพักนักเรียนประจำได้จัดให้นักเรียนตามแผนงานในการทำกิจกรรมเพื่อเสริมรายได้...
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 25-6-2016
 

 
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 30-6-2016
 

 
ในวันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 มาสเตอร์จำนงค์ ตาระบัตร และคณะกรรมการสภานักเรียน...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 4-7-2016
 

 
1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียน จัดกิจกรรม Happy Feast Day ภราดาปีเตอร์กิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 1-7-2016
 

 
วันที่6 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายสุทิน รังเพีย
Update : 6-7-2016
 

 
กิจกรรมลูกเสือและบำเพ็ญประโยชน์ ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตัดหญ้า ณ โรงเรียนบ้านปากทวย...
ถ่ายภาพ : นายสุทิน รังเพีย
Update : 29-6-2016
 

 
คณะกรรมการจัดสรรหาได้พิจารณาและสัมภาษณ์ผู้สมัคร ตำแหน่งพนักงานทั้งหมด...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 6-7-2016
 

 
4 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายบริหารจัดการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 4-7-2016
 

 
4-7 กรกฎาคม 2559 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศติดตั้ง และขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายบริเวณอาคารเรียนรวม...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 6-7-2016
 

 
6 มิถุนายน 2559 นักเรียนปวช. 1 ทุกคน และมาสเตอร์ดอน วิภา มาสเตอร์จำนงค์ ตาระบัตร...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 6-7-2016
 

 
วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้ทำการออกค่ายอาสาพัฒนาและบริการวิชาการและวิชาชีพ...
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 12-7-2016
 

 
วันพุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.09 น. - 10.30 น. จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดใหม่ชัยภูมิ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 13-7-2016
 

 
วัน พุธ ที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.09น.- 08.00 น. ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ ถนนหน้าอาคารอำนวยการฯ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 13-7-2016
 

 
ในเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม งานอาคารสถานที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงซ่อมบำรุงอาคารสถานที่...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 14-7-2016
 

 
งานกลึงลูกดิ่ง ในรายวิชาผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 ผลงานนักเรียนชั้นปวช.2...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 14-7-2016
 

 
ผลงานซ่อมรถยนต์ เปลี่ยนผ้าเบรก ของนักเรียนระดับชั้นปีที่ 2 ช่างยนต์ สอนโดยมาสเตอร์สายัญณ์...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 14-7-2016
 

 
กิจกรรมจัดการเรียนการสอน ของครูสามัญฯ สอนโดยมาสเตอร์ณรงค์เดช พลขำ วิชาเพศวิถีศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 14-7-2016
 

 
15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนจัดกิจกรรมสดุดี นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 15-7-2016
 

 
15 กรกฎาคม 2559 ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานมอบทุนการศึกษาสวัสดิการ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 15-7-2016
 

 
งานอภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้จัดงานสัปดาห์นักบุญหลุยส์ฯ...
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 16-7-2016
 

 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรครู-พนักงาน เนื่องในงานสดุดีนักบุญหลุยส์มารี...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 15-7-2016
 

 
คณะภราดา ครู พนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดอภิธรรมศพ บิดา มาสเตอร์ปริญยา สีสม...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 22-7-2016
 

 
การจัดการเรียนการสอนวิชางานเชื่อมไฟฟ้า 1 ใบงานเชื่อมไฟฟ้ารอยต่อตัวทีท่าตั้งเชื่อมขึ้น...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 27-7-2016
 

 
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการประจำเดือนกรกฎาคม 2559
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 27-7-2016
 

 
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทำการรับมอบเครื่องแบบครู ให้คณะครู ประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 28-7-2016
 

 
เมื่อวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2559 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 28-7-2016
 

 
วันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. มาสเตอร์จำนงค์ ตาระบัตร หัวหน้างานอาคารสถานที่...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 2-8-2016
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ขอบคุณคุณอรญา ประเสริฐ และคณะ ที่มีน้ำใจบริจาคขนมให้นักเรียน...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 4-8-2016
 

 
งานวิทยบริการ ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องสมุด เพื่อใช้งานได้ดีสมบูรณ์แบบ...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 5-8-2016
 

 
เตรียมทีมและฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน"อำเภอท่าอุเทนคัพ"ครั้งที่12...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 1-8-2016
 

 
ในเดือนสิงหาคม 2559 งานอาคารสถานที่ได้พัฒนาปรับปรุงตัดแต่งต้นไม้ตามถนนภายในโรงเรียน...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 10-8-2016
 

 
วันที่ 13 สิงหาคม 2559 งานอาคารสถานที่ได้ว่าจ้างหน่วยงานไฟฟ้ามาปรับปรุงและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่แทนหม้อแปลงเก่าที่ใช้งานมานานเกิดการชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 13-8-2016
 

 
วัน จันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2559 นักเรียน ปวช. 1 เดินทางทัศนศึกษา แหล่งท่องเที้ยว...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 17-8-2016
 

 
วันพฤหัสบดี 11 ส.ค. 59 โรงเรียนอัสสัมชัญฯ ได้จัดกิจกรรมวันแม่พระอัสสัมชัญ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 17-8-2016
 

 
11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนฯจัดกิจกรรม พิธีอาศีรวาทราชสดุดี มหาราชินีนาท ณ อาคารโภชนาการ
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 17-8-2016
 

 
11 ส.ค. 59 โรงเรียนฯ จัดกิจกรรม วันแม่แห่ชาติ ณ อาคารโภชนาการ
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 17-8-2016
 

 
นิเทศการสอน นักเรียนสาขาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในวันที่ 8-10 สิงหาคม...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 8-8-2016
 

 
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 12-8-2016
 

 
นักเรียนเตรียมพื้นที่ เพาะปลูก พืชผักสวนครัว โครงการ เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 4-6-2016
 

 
นิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ทั้ง 4 สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 19-8-2016
 

 
นิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ทั้ง 4 สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 19-8-2016
 

 
งานหอพักนักเรียนประจำได้จัดให้นักเรียนตามแผนงานในการทำกิจกรรมเพื่อเสริมรายได้...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 20-8-2016
 

 
งานหอพักนักเรียนประจำ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ได้จัดให้นักเรียนตามแผนงานในการทำกิจกรรมเพื่อเสริมรายได้...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 20-8-2016
 

 
ตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วมแสดงความยินดีในงานบวชบาทหลวงเจริญโชค...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 21-8-2016
 

 
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ มิสสุภัทรา สันดี และงานการเงินและบัญชี มิสพรทิพย์...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 23-8-2016
 

 
ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี มาสเตอร์สมสมัย เสวียววงษ์ มาสเตอร์อภิรักษ์ พลโลก...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 18-8-2016
 

 
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 นายวรวิทย์ เล่าวิริยะธนชัย ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 ได้บริจาคคอมพิวเตอร์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 24-8-2016
 

 
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 24-8-2016
 

 
23 ส.ค. 59 นักเรียน ปวช. 2 ช่างยนต์ เดินทางศึกษาดูงาน ณ บริษัท มาสด้า นครพนม
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 24-8-2016
 

 
23 ส.ค. 59 นักเรียน ปวช. 2 ช่างยนต์ เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท ฮีโน่นครพนม
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 24-8-2016
 

 
นิเทศการสอน นักเรียนสาขาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในวันที่ 26 สิงหาคม...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 26-8-2016
 

 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์นักเรียนประจำ ประจำเดือน...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 26-8-2016
 

 
ครูและนักเรียน สาขาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน จัดเก็บวัสดุฝึกในโรงฝึกงานทำความสะอาดและพัฒนาแผนก...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 8-8-2016
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม แชมป์ฟุตบอลมวลชน อำเภอท่าอุเทนคัพ ครั้งที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 11-8-2016
 

 
ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู เข้าเยี่ยมพบ พ.ต.อ.ธานัท...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 1-9-2016
 

 
ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู เข้ามอบเงินฌาปนกิจศพเปโตรคำผล...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 1-9-2016
 

 
คณะเลขานุการพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ อัครสังฆมณฑล...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 1-9-2016
 

 
11 ส.ค 59 จัดกิจกรรม แห่แม่พระ ประจำปีการศึกษา 2559
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 11-8-2016
 

 
วันอังคาร ที่ 30 ส.ค. 59 นักเรียนปวช. 1 ช่างยนต์ ศึกษาดูงานกับสถานประกอบการ บริษัทคูโบต้า...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 30-8-2016
 

 
ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เข้าเยี่ยมท่านนายอำเภอท่าอุเทน...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 2-9-2016
 

 
ในวันนี้ ภราดารชานนท์ อุดมสูงเนิน จากโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีได้มาเป็นประธานในการตรวจหลักฐานนักกีฬาของทางโรงเรียน...
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 6-9-2016
 

 
ในระหว่างวันที่ 5 – 9 กันยายน 2559 งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 9-9-2016
 

 
คณะภราดา คณะครู นักเรียน และพนักงาน ร่วมอวยพร วันเกิดผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 12-9-2016
 

 
ประชุมคณะกรรมที่ปรึกษา ครั้งที่ 5/2559
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 22-9-2016
 

 
มิสสุภัทรา สิงห์ทอง ม.ปริญยา สีสม นำนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมของกระทรวงพลังงาน...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 18-9-2016
 

 
21 ก.ย 59 นักเรียน ชั้นปวช. 2 ทัศนศึกษาสถานทที่ท่องเที้ยว ณ จังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 23-9-2016
 

 
การปฏิบัติงานของงานอาคารสถานที่ในเดือนกันยายน 2559 นี้มีการพัฒนาสถานที่โดยการตัดต้นไม้ในแนวสายไฟฟ้าภายในโรงเรียน...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 28-9-2016
 

 
ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี และคณะครู พนักงาน ผูกแขนรับขวัญลูกสาวมาสเตอร์ศิริวัฒน์...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 29-9-2016
 

 
ฝ่ายบริหารจัดการ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดสัมมนาปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตร์...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 30-9-2016
 

 
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานการไฟฟ้าจังหวัดนครพนมมาตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณทางประตูใหญ่หน้าโรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 11-10-2016
 

 
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานการไฟฟ้าจังหวัดนครพนมมาตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณทางประตูใหญ่หน้าโรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 11-10-2016
 

 
คณะภราดาและครูเข้าร่วมสัมมนาภราดาและครูผู้ร่วมบริหารในเครือมูลนิธฯ ระหว่างวันที่...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 12-10-2016
 

 
การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาของสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบียนแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 25-10-2016
 

 
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ในรายการการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-10-2016
 

 
เหรียญเงิน การแข่งขันกรีฑา วิ่ง 1500 เมตร ..รหัส : 040634 นายอภิวัฒน์ พลเทพ สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-10-2016
 

 
ชนะเลิศ การแข่งขันตระกร้อ รหัส : 010448 นายโชคชัย พาแสง ปวช.3 ช่างยนต์ รหัส...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-10-2016
 

 
นักศึกาาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 , 2 ฝึกยิงปืนและกระโดดหอ วันที่ 22 ก.ย. 2559
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 22-9-2016
 

 
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 11 นายสถาพร บุญรักษา ได้บริจาคช่วยเหลือโรงเรียน เป็นมะละกอและกล้วย...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 25-10-2016
 

 
วันที่ 27 ตุลาคม 2559 มิสซาเปิดเรียน พร้อมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 31-10-2016
 

 
วันที่ 28 ตุลาคม 2559 คณะภราดา ครู และนักเรียนร่วมพิธน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 31-10-2016
 

 
รายผลการฝึกประสบการวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 3-11-2016
 

 
ผลงานนักเรียนชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน งานกลึงเกลียวสามเหลี่ยม...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 3-11-2016
 

 
นิเทศการเรียนการสอน วิชางานเครื่องยนต์เล็ก สอนโดยมาสเตอร์ปริญยา สีสม ทำการนิเทศโดยมาสเตอร์ทวี...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 3-11-2016
 

 
คณะภราดาเข้าร่วมแสดงความยินดีโอกาส ฉลองครบรอบ 25 ปี แห่งชีวิตนักบวช ของ...
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 6-11-2016
 

 
วันที่ 2 พ.ย. 59เวลา 13.00-16.00น. นักเรียนปวช.1 ทุกสาชาวิชา ได้เรียนวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 7-11-2016
 

 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 งานอาคารสถานที่ร่วมกับนักเรียนสาขาวิชาเครื่องเรือนและตกแต่งภายในได้เปลี่ยนสารกรองน้ำ...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 7-11-2016
 

 
ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 8-11-2016
 

 
วันที่ 9 พ.ย. 59 ได้จัดกิจกรรม ถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-11-2016
 

 
วันที่24 พ.ย. 59 ฉลองวันเกิดภราดาครรชิต สีสาวรรณ มิสพรทิพย์ วิภา และ ม.สกลรัตน์...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 25-11-2016
 

 
วันที่ 25- 27 พฤศจิกายน 2559 โครงการจิตอาสาพัฒนาบริการวิชาการ-วิชาชีพสู่ชุมชน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 25-11-2016
 

 
วันที่ 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2559 โครงการจิตอาสาพัฒนาบริการวิชาการ-วิชาชีพสู่ชุมชน ณ วัดมารีอา...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 7-12-2016
 

 
วันที่ 5 - 24 พฤศจิกายน 2559 ได้สร้าง Terrace บ้านพักภราดา ขนาด 99 ตร.ม. โดยมี ม.น้อย นนลือชา...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 7-12-2016
 

 
วันที่ 23 -25 กันยายน 2559 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 8-12-2016
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วมกับโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล...
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 7-12-2016
 

 
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของ นศท. ประจำปี 2559 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 8-12-2016
 

 
วันที่ 15 ธันวาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2559
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 15-12-2016
 

 
วันที่ 17 ธันวาคม 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จัดกิจกรรม ครอบครัว ATSN ประจำปี...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 18-12-2016
 

 
วันที่ 17 ธันวาคม 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จัดกิจกรรม ครอบครัว ATSN ประจำปี...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 18-12-2016
 

 
การแข่งขันกีฬาสีริมโขงเกมส์ ครั้งที่14 วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 16-12-2016
 

 
รวมภาพการแข่งขันกีฬาสีริมโขงเกมส์ 14/2559 วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 16-12-2016
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อาลัยรักในการจากไปของหนึ่งในผู้เริ่มก่อตั้งและย้ายมาเปิดที่...
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 6-1-2017
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้มัดจำค่าจองรถตู้ TOYOTA จำนวนเงิน 50,000 บาท กับบริษัท...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 10-1-2017
 

 
ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ภราดาครรชิต สีสาวรรณ คณะครูและพนักงาน ผูกแขนรับขวัญมิสธารราพร...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 10-1-2017
 

 
คณะภราดา คณะครู พนักงานและนักเรียน และชาวบ้านปากทวย ร่วมพิธีมิสซาอุทิศแด่...
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 13-1-2017
 

 
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2017 เวลา 10.00 น. พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 21-1-2017
 

 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปี สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน การติดตั้งเครื่องไสชิด...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 10-1-2017
 

 
วันอัสสัมชัญวิชาการ 21 มกราคม 2560 สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน จัดแสดงผลงานการการเรียนการสอน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 21-1-2017
 

 
24 มกราคม 2560 ครูและนักเรียนร่วมกับส่วนราชการร่วมโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 24-1-2017
 

 
กีฬาสัมพันธ์งานวันฉลองวัดอัครเทวดาคาเบรียล และ วันอัสสัมชัญวิชาการ วันที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 21-1-2017
 

 
บริการวิชาการและวิชาชีพ 24 มกราคม 2560 ครูและนักเรียนสาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 24-1-2017
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้จัดงานเลี้ยงเนื่องในวันครู โดยมีคณะครูและท่านรองนายกเทศมนตรีพร้อมคณะ...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 16-1-2017
 

 
มาสเตอร์สมสมัย เสวียววงษ์ นำนักเรียนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 2 คน ...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 2-2-2017
 

 
คณะครูนำนักเรียนจำนวน 11 คน เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาบลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 2-2-2017
 

 
การแข่งขันแข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาบลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 30-1-2017
 

 
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 60 กิจกรรมวันมาฆบูชา ร่วมกันทำบุญถวาย ต้นเงิน และสังฆทาน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 9-2-2017
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้ส่งนักเรียนเข้าประกวดผลงาน ร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสานสัมพันธ์ลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 13-2-2017
 

 
ประชุมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 "13 th Thailand prime minister...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 15-2-2017
 

 
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก วันศุกร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ประชุมการแข่งขันกีฬาตำบล...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 10-2-2017
 

 
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก การแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณีการกุศล ณ โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 10-2-2017
 

 
20 - 21 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เข้าสำรวจระบบงานนิเทศและงานวิจัย
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 21-2-2017
 

 
22 - 23 กุมภาพันธ์ 2560 อธิการเจ้าคณะ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยม...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 23-2-2017
 

 
ด้วยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน กำหนดให้นักเรียน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 23-2-2017
 

 
คณะครูและนักเรียนชั้น ปวช.1 รวมจำนวน 49 คน ไปทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดสกลนคร...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 24-2-2017
 

 
คณะครูและนักเรียนชั้น ปวช.1 รวมจำนวน 49 คน ไปทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดสกลนคร...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 24-2-2017
 

 
คณะครูและนักเรียนชั้น ปวช.1 รวมจำนวน 49 คน ไปทัศนศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ณ จังหวัดสกลนคร...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 24-2-2017
 

 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ(ภายใน)สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน จัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 16-2-2017
 

 
คณะครูนำนักเรียนจำนวน 18 คน เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาบลัยเทคโนโลยีและอาชีวเอกชนแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 28-2-2017
 

 
ผลงานนักเรียน ชั้นปีที่ 2 งานกลึงเกลียวนอก-ใน งานพิมพ์ลาย งานไส/กัดหัวค้อนและกลึงด้ามค้อน...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 28-2-2017
 

 
ผลงานนักเรียน ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 28-2-2017
 

 
ผลงานนักเรียน ชั้นปีที่ 2 งานกัดของที่ระลึก วิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 28-2-2017
 

 
รับบริจาคข้าวสาร กับนายสิทธิชัย ผุยเหง้า ศิษย์เก่า
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 2-3-2017
 

 
ร่วมงานบวช นายสิทธิชัยผุยเหง้า ศิษย์เก่าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 2-3-2017
 

 
การแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลเวินพระบาท โครงการ จัดงานประเภณีแข่งขันกีฬาปรองดองสมานฉันท์ระดับตำบล...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 25-3-2017
 

 
24 ก.พ 60 นักเรียน ปวช.2 ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที้ยว จังหวัดสกลนคร
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 24-2-2017
 

 
ตัวแทนผู้อำนวยการ ตัวแทนครูเข้าเยี่ยม ม.ศิริวัฒน์ ไชยโชติ ณ โรงพยาบาลนครพนม
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 3-3-2017
 

 
เลี้ยงอำลามาสเตอร์เณรพัชรปกรณ์ ลังบุบผา และมาสเตอร์เณรกรกวี ยินดีเวท...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 3-3-2017
 

 
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ โดย ท่านรองวันชัย ไร่สงวนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 6-3-2017
 

 
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ครั้งที่...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 7-3-2017
 

 
อำเภอท่าอุเทนขอใช้สถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมเพื่อ ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดน...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 9-3-2017
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมนัดบริษัทโตโยต้า เจริญศรี นครพนม เพื่อจ่าย...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 9-3-2017
 

 
อำเภอท่าอุเทนจัดกิจกรรมกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 9-3-2017
 

 
ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม B แชมป์ฟุตบอล 7 คน วันที่ 4-9 มีนาคม 2560 การแข่งขันฟุตบอล...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 9-3-2017
 

 
12 มี.ค.59 จัดทดสอบมารฐานวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ ภาคปฏิบัติ เชิญผู้เชียวชาญและทรงคุณวุฒิ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 12-3-2017
 

 
สอบมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียนชี้น ปวช.3 สาขาวิชาช่างเครื่องเรื่อนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 6-3-2017
 

 
เก้าอี้ทรงสูง นักเรียนชี้น ปวช.2 สาขาวิชาช่างเครื่องเรื่อนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 14-2-2017
 

 
วันที่18 มีนาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จัดพิธีรับประกาศนียบัตรปวช.3...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 18-3-2017
 

 
วันที่18 มีนาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จัดพิธีรับประกาศนียบัตรปวช.3...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 18-3-2017
 

 
วันที่ 27 มีนาคม 2560 คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 27-3-2017
 

 
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่13 ประจำปี...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 23-3-2017
 

 
ในช่วงปิดภาคเรียน ทางโรงเรียนได้มีการเยี่ยมย้านเด็กนักเรียนทางภาคเหนือ...
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 31-3-2017
 

 
คณะภราดา คณะครู และพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วมงานพร้อมมอบเงินสวัสดิการโให้กับครอบครัวและได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานให้นายสุพรม...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 1-4-2017
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดทัศนศึกษาประจำปี...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 30-4-2017
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 30-4-2017
 

 
วันที่ 17 เมษายน 2560 โรงเรียนจัดกิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนใหม่ประจำปี 2560
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 17-4-2017
 

 
วันที่ 18 เมษายน 2560 โรงเรียนตรวจรับและทดสอบนักเรียนใหม่ประจำปี 2560
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 18-4-2017
 

 
วันที่ 18 เมษายน 2560 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสงกรานต์
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 18-4-2017
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter