107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ปีการศึกษา 2565   ปีการศึกษา 2564   ปีการศึกษา 2563   ปีการศึกษา 2562   ปีการศึกษา 2561   ปีการศึกษา 2560   ปีการศึกษา 2559   ปีการศึกษา 2558   ปีการศึกษา 2557   ปีการศึกษา 2556   ปีการศึกษา 2555   ปีการศึกษา 2554   ปีการศึกษา 2553   ปีการศึกษา 2552   ปีการศึกษา 2551   ปีการศึกษา 2550   

อั้ลบั้มภาพกิจกรรมปี 2561


 
อบรมหลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนทางอาชีวศึกษาในโลกยุคใหม่ 7-9 พ.ค....
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 9-5-2018
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จัดมิสซาเปิดภาคเรียน สำหรับคณะภราดา คณะครู...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 18-5-2018
 

 
ครอบครัวมิสธารราพร ทรงเสี่ยงไชย จัดงานระลึกถึง การจากไปครบ 100 วัน ของอดีตผู้อำนวยการ...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 18-5-2018
 

 
วันเสาร์ที่ 19 พ.ค. 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้รับเกียรติจาก ภ.ชุมพล...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 19-5-2018
 

 
การพิจาณาคัดเลือกพนักงานชาย รอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนังงานชาย...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 22-5-2018
 

 
งานหลักสูตรการเรียนการสอนฯจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนปวช.3ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 23-5-2018
 

 
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมฟรังซัวร์...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 23-5-2018
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วมกับเทศบาลตำบลเวินพระบาท และรร.บ้านปากทวย...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 25-5-2018
 

 
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดตัดชุดใหม่ปี 2561ของคณะครูเข้ารับการวัดขนาด ...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 25-5-2018
 

 
วันศุกร์ คาบ5 พบครูที่ปรึกษา โดยครูที่ปรึกษาตามสาขาวิชาช่าง ปวช1.-ปวช.2
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 25-5-2018
 

 
วันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2561 มาสเตอร์สุทิน รังเพีย มาสเตอร์ปริญยา สีสม มาสเตอร์ดอน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 24-5-2018
 

 
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน (เครื่องกัด...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 25-5-2018
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้ทำสัญญา โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 30-5-2018
 

 
วันจันทร์ ที่ 28 พ.ค. 2561 โรงเรียนฯได้จัดกิจกิจกรรมทำบุญเปิดเรียนและเนื่องในวันวิสาขบูชา...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 28-5-2018
 

 
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ลงนามทำสัญญาการเป็นพนักงาน ปีการศึกษา 2561
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 1-6-2018
 

 
บริษัทจัดหางานอุบลไทยเวลเดอร์ เข้ามาแนะนำการทำงานที่ญี่ปุ่น โดยมีศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 4-6-2018
 

 
นักศึกษาวิชาทหาร ปวช. 2 พบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ในชั่วโมงประจำวันศุกร์...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 5-6-2018
 

 
ชั่วโมงลูกเสือวิสามัญ พบผู้กำกับลูกเสือ เตรียมเปิดกองลูกเสือ
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 5-6-2018
 

 
วันที่ 6 มิถุยายน 2561 แผนกวิชาสามัญจัดกิจกรรมอบรมการใช้งานเทคโนโลยีและ Google...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 6-6-2018
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จัดกิจกรรมเลือกตั้ง นายกองค์การนักวิชาการวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 7-6-2018
 

 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 งานทะเบียนและสารบรรณ มอบหมายให้มาสเตอร์ดอน วิภา และมิสพรทิพย์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 8-5-2018
 

 
คาบ3-4 เรียนในรายวิชา ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ กิจกรรมให้นักเรียนออกไปพูดหน้าชั้นเรียนในเรื่องคุณสมบัติ-สวัสดิการ-การสัมภาษณ์...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 8-6-2018
 

 
งานลูกเสือวิสามัญ จัดกิจกรรมเปิดกองลูกเสือวิสามัญ ชั้นปวช.1 โดยภราดาจรัญ...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 8-6-2018
 

 
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู มีการประกวดพานไหว้ครู...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 14-6-2018
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมเจรจาเรื่องเช่าสัญญาอินเตอร์เน็ตและแนะนำสินค้าร่วมกันกับCAT
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 15-6-2018
 

 
โครงการเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพ ได้ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 14-6-2018
 

 
พิธีมอบตราเครื่องหมายสัญญาลักษณ์ให้คณะองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 14-6-2018
 

 
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้จัดกิจกรรมวันเกิดบุคลากรประจำเดือนมิถุนายน...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 14-6-2018
 

 
กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกป่าบูชาครู ณ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 14-6-2018
 

 
กิจกรรมรับน้องโดยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและงานหอพักนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 14-6-2018
 

 
คาบ3-4 รายวิชาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ เรื่อง แนวทางการเลือกอาชีพ (หลักการสัมภาษณ์งาน)...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 15-6-2018
 

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา2561 ณ อาคารฟรังซัวร์...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 17-6-2018
 

 
ภราดาจรัญ ศรีหล้า รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นำคณะครูเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 19-6-2018
 

 
ประชุมการจัดแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ประจำปี2561 วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-6-2018
 

 
มาสเตอร์สมสมัย เสวียววงษ์และมาสเตอร์อภิรักษ์ พลโลก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 22-6-2018
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาสาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 25-6-2018
 

 
งานวิชาสามัญ-สัมพันธ์จัดกิจกรรมวันสนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 26-6-2018
 

 
บริษัทจัดหางานอุบลไทยเวลเดอร์ มอบเครื่องกรองน้ำแสตนเลสให้โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมติดตั้งที่สาขาช่างกลโรงงาน...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 26-6-2018
 

 
ผู้อำนวยการ ลงนามทำสัญญาทุนพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 26-6-2018
 

 
งานลูกเสือวิสามัญ จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีระลึกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 2-7-2018
 

 
ภราดาดร.บัญชา แสงหิรัญ ได้เข้าอบรมเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเรียนและการทำงานให้กับคณะครูและนักเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 3-7-2018
 

 
พิธีมิสซาโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลองศาสนนามนักบุญเปโตรภราดากิตติศักดิ์...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 4-7-2018
 

 
งานเลี้ยงโอกาสฉลองศาสนนามนักบุญเปโตรภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อวยการโรงเรียน...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 4-7-2018
 

 
การแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม ประจำปีการศึกษา2561 วันที่ 29-30 มิถุนายน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 29-6-2018
 

 
กกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม ประจำปีการศึกษา2561 วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ครูเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 30-6-2018
 

 
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี ๒๕๖๑ ห้วงวันที่...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 21-5-2018
 

 
วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน งานโครงการบริการและวิชาชีพ...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 12-7-2018
 

 
โครงการเข้าค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 4-7-2018
 

 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายวิชาการ งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นำคณะครูจำนวน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 14-7-2018
 

 
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 13 "เวสสุวรรณเกมส์...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-7-2018
 

 
โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 19-7-2018
 

 
วันพุธที่ 25 ก.ค. 61 จัดกิจกรรม พิธีอาศิรวาทราชดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ณ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 25-7-2018
 

 
งานอภิบาล จัดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ระหว่างวันที่...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 26-7-2018
 

 
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรครู-พนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 25-7-2018
 

 
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดวันเกิดให้บุคลากรที่เกิดในเดือนกรกฎาคม
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 25-7-2018
 

 
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดใหม่ชัยภูมิ โดยมีโรงบ้านปากทวย เทศบาลตำบลเวินพระบาท...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 26-7-2018
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพม เป็นตัวแทนระดับจังหวัดนครพนม เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาค...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 30-7-2018
 

 
22-25 กรกฎาคม 2561 อบรมหลักสูตรพัฒนาครูและครูฝึกในสถานประกอบการ โดย อ.กรอ.อศ....
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 22-7-2018
 

 
กิจกรรม จัดการเรียนการสอนวิชาผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล1 ระดับชั้นปีที่...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 2-8-2018
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมเป็นตัวแทนอศจ.นครพนม เข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ-อาชีวศึกษา-เอสโซ่...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 31-7-2018
 

 
วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต นักเรียนปวช.1 ทำกิจกรรม เรื่องนาโนเทคโนโลยี...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 2-8-2018
 

 
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 2 สิงหาคม 2561
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 2-8-2018
 

 
ร.ร.อัสสัมชัญฯ เข้าร่วมโครงการ ท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันที่3...
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 3-8-2018
 

 
รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง น้ำกลิ้งบนใบบัว ให้นักเรียนปวช.1...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 6-8-2018
 

 
ประชุมครูประจำเดือน ครั้งที่ 3/2561 วันศุกร์ที่ 3 ส.ค. 61
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 3-8-2018
 

 
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดสรรสวัสดิการ เครื่องแบบครู โดยคณะผู้บริหารได้มอบ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-8-2018
 

 
คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดทำแบบก่อสร้าง ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5)...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 7-8-2018
 

 
งานหลักสูตร การเรียนการสอนและนิเทศภายใน ทำการนิเทศการสอนของครู รอบที่...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 9-8-2018
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้จัดกิจกรรมกรรม 3 กิจกรรม 1.กิจกรรมวันอัสสัมชัญ...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 10-8-2018
 

 
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวมและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 16-8-2018
 

 
มิสสุภัทรา สิงห์ทองจัดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะ ลดมลภาวะสุขภาพ สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเวินพระบาท...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 25-8-2018
 

 
นิเทศน์ฝึกงาน นักเรียน ปวช.3 สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน วันที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 21-8-2018
 

 
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 29-8-2018
 

 
วันที่ 30 เดือน สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. กรมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 30-8-2018
 

 
17-19 จัดอบรม การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้ยั่งยืน โดยอ.ดรุณี...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 17-9-2018
 

 
การแข่งขันกีฬาอาชีวะเอกชนเกมส์ ครั้งที่1 วันที่ 20 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 21-9-2018
 

 
งานฉลองวันคล้ายวันเกิด ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี และบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 12-9-2018
 

 
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้อำนวยการครั้งที่ 4/2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารฟรังซัวส์
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 25-9-2018
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้ส่งบุคลากรครู นักเรียน และอุปกรณ์การจัดทำเรือไฟ...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 24-10-2018
 

 
การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทสไทย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 31-10-2018
 

 
ตระกร้อการ1เหรียญทอง แข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทสไทย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 31-10-2018
 

 
กรีฑา 1เหรียญทอง วิ่ง 1500 เมตร รุ่นทั่วไป +1เหรียญทองแดงวิ่ง 1,500 เมตร รุ่น16ปี ชาย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-10-2018
 

 
ฟุตบอล 1เหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทสไทย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-10-2018
 

 
เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ 1. งากลึง กัด ตัด ไสชิ้นงาน 2. ทักษะการออกแบบเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 15-11-2018
 

 
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ อศจ. ประเภททักษะงานปูน ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 12...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 12-11-2018
 

 
ครูที่ปรึกษาและงานแนะแนวอาชีพ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นักเรียน ปวช.3 ทั้ง 4 สาขา...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 28-11-2018
 

 
บริษัทมหาชัยแมชชีนเนอรี่ จำกัด เชิญ ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 29-11-2018
 

 
1-3 ตุลาคม 2561 ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้ร่วมบริหาร เข้าร่วมสัมมนาคณะภราดา และครูผู้ร่วมบริหาร...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 2-10-2018
 

 
26 ตุลาคม 2561 งานหลักสูตร การเรียนการสอนและงานนิเทศภายใน จัดกิจกรรมรายงานการฝึกประสบณ์การวิชาชีพ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-10-2018
 

 
16 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน งานอภิบาล จัดกิจกรรมมิสซาเปิดภาคเรียน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 16-11-2018
 

 
4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 4-12-2018
 

 
บริษัทจัดหางาน ไทยอุบลเวลเดอร์ จำกัด เชิญ ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 6-12-2018
 

 
ภ.กิตติศักดิ์ เจริญศรี ลงนามทำสัญญาการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กับ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 8-12-2018
 

 
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2561 ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการโรเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 13-12-2018
 

 
การแข่งขันกีฬาสีริมโขงเกมส์ ครั้งที่16 กีฬาสีสัมพันธ์อัสสัมชัญฯ เชียงยืนวิทยา...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 14-12-2018
 

 
ขบวนพาเหรดและการแสดง การแข่งขันกีฬาสีริมโขงเกมส์ ครั้งที่16 กีฬาสีสัมพันธ์อัสสัมชัญฯ...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 14-12-2018
 

 
กิจกรรมกีฬาและการแข่งขันต่างๆ การแข่งขันกีฬาสีริมโขงเกมส์ ครั้งที่16 กีฬาสีสัมพันธ์อัสสัมชัญฯ...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 14-12-2018
 

 
มอบเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาสีริมโขงเกมส์ ครั้งที่16 กีฬาสีสัมพันธ์อัสสัมชัญฯ...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 14-12-2018
 

 
กิจกรรมค่ายเพื่อนมงฟอร์ตครั้งที่20(4-7ธ.ค.61)ณ.จังหวัดจันทบุรี
ถ่ายภาพ : นางสาวเสาวรักษ์ ยศพันษา
Update : 18-12-2018
 

 
คุณศาตนัณทน์ เกรียงพิชิตชัย (พี่ดาด้า) ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 9-1-2019
 

 
วันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีเทศบาลตำบลเวินพระบาท...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 11-1-2019
 

 
บริษัทจัดหางาน อุบลไทยเวลเดอร์ จำกัด ได้นำเจ้าของสถานประกอบการจากประเทศญี่ปุ่นมาเยี้ยมชมการจัดการเรียนการสอน...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 17-1-2019
 

 
บริษัทจัดหางาน อุบลไทยเวลเดอร์ จำกัด ได้นำเจ้าของสถานประกอบการจากประเทศญี่ปุ่นมาเยี้ยมชมการจัดการเรียนการสอน...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 17-1-2019
 

 
ตัวแทนจากคุณศิริพรรณ ตรียะชาติ มอบกระบอกน้ำ "My Bottle" จำนวน 3 ลังใหญ่ เมื่อวันที่...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 12-1-2019
 

 
28-30 มกราคม 2562 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 29-1-2019
 

 
วันที่ 8 ก.พ.2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 8-2-2019
 

 
9 กุมภาพันธ์ 2562 บ.เอส ที เอ็ม เอส จำกัด เรียนเชิญภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 9-2-2019
 

 
12 กุมภาพันธ์ 2562 อธิการเจ้าคณะ ฯ ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย เข้าเยี่ยมโรงเรียนเพื่อสร้างขวัญ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 12-2-2019
 

 
คณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 13-2-2019
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม มอบทุนการศึกษาระดับ ปวส.ให้พนักงานจำนวน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-3-2019
 

 
กิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 25-2-2019
 

 
กิจกรรมเดินทางไกล ละอยูค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ #2#
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-3-2019
 

 
#
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 9-3-2019
 

 
วันที่ 20 เมษายน 2562 โรงเรียนทำสัญญาความร่วมมือ บันทึกข้อตกลง กับบริษัท เอส...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 20-4-2019
 

 
วันที่ 24 เมษายน 2562 โรงเรียนกิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ําดําหัว ขอพรจากแม่พระ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 24-4-2019
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter