107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ปีการศึกษา 2566   ปีการศึกษา 2565   ปีการศึกษา 2564   ปีการศึกษา 2563   ปีการศึกษา 2562   ปีการศึกษา 2561   ปีการศึกษา 2560   ปีการศึกษา 2559   ปีการศึกษา 2558   ปีการศึกษา 2557   ปีการศึกษา 2556   ปีการศึกษา 2555   ปีการศึกษา 2554   ปีการศึกษา 2553   ปีการศึกษา 2552   ปีการศึกษา 2551   ปีการศึกษา 2550   

อั้ลบั้มภาพกิจกรรมปี 2562


 
การแข่งขันกีฬาพนักงาน ครั้งที่ 6 โรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 1-5-2019
 

 
16 มิถุยายน 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะภราดา ครู ปฐมนิเทศน์นักเรียนเนื่องในเปิดภาคเรียน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 16-5-2019
 

 
นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร?เนื่องในวันวิสาขบูชา? ณ?โรงเรียนเชียงยืนวิทยา
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 17-5-2019
 

 
31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 31-5-2019
 

 
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 9-5-2019
 

 
ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 3-6-2019
 

 
ร่วมกิจกรรม ปลูกป่ารักษ์น้ำ รักแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบะมน...
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 7-6-2019
 

 
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ภ.ดร.สมพร คงวิมล ให้เกียรติ มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนระดับปวช....
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 6-6-2019
 

 
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ภ.ครรชิต สีสาวรรณ จัดสรรและมอบเครื่องแบบนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 7-6-2019
 

 
ภ.กิตติศักดิ์ เจริญศรี ลงนามทำสัญญาครูอัตราจ้าง กับมาสเตอร์อำพล เทือกศรี...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-5-2019
 

 
พิธีมอบอุปกรณ์ การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน ตามที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 13-6-2019
 

 
กิจกรรมไหว้ครู
ถ่ายภาพ : นายสกลรัตน์ สันดี
Update : 13-6-2019
 

 
พิธีมอบเกียรติบัตร ครูดีเด่น เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 13-6-2019
 

 
17 มิถุนายน 2562 โรงเรียนจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2562
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 20-6-2019
 

 
การแข่งขันกีฬา อาชีวะศึกษาเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือกตัวแทน อศจ.นครพนม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 25-6-2019
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม โดยงานสวัสดิการ บริหารทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบริหารจัดการ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 28-6-2019
 

 
ระหว่างวันที่ 24-26 มิ.ย.62 ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี และตัวแทนคณะครู ได้แก่ 1....
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 26-6-2019
 

 
ระหว่างวันที่ 18-19 มิ.ย.62 มิสดรุณี ขันโท นักวิชาการ ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 19-6-2019
 

 
31 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียนจัดกิจกรรมพิธีทำบุญเปิดภาคเรียน 2562
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 8-7-2019
 

 
17 มิถุนายน 2562 ฝ่ายบริหารจัดการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 1/2562
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 17-6-2019
 

 
26 มิถุนายน 2562 ฝ่ายวิชาการ งานแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-6-2019
 

 
8 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม รับการตรวจติดตามให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 8-7-2019
 

 
15 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยอัคราธิการจากกรุงโรมประเทศอิตาลี เข้าเยี่ยมและให้เกียรติร่วมในกิจรรมพิธีมิสซาสดุดีนักบุญหลุยส์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 15-7-2019
 

 
ภ.ดร.พีระนันท์ นัมคณิสรณ์ ให้เกียรติ มอบของขวัญวันเกิด แก่บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดใน เดือนกรกฎาคมใ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 15-7-2019
 

 
Rev.Bro.Pratap Reddy ผู้ช่วยอัครธิการ คณะภราเซนต์คาเบรียล จากกรุงโรมประเทศอิตาลี ให้เกียรติมอบทุนการศึกษบุตรบุคลกร...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 15-7-2019
 

 
โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ณ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา...
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 12-7-2019
 

 
เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม มารับบริจาคโลหิต ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2562 ณ หอประชุมยุงใจยุทธ...
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 23-7-2019
 

 
ร่วมงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ณ...
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 28-7-2019
 

 
การแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2562 "อาชีวะ ทุเรียนภูเขาไฟเกมส์...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 25-7-2019
 

 
กิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 6-8-2019
 

 
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรม Happy Feast Day ภราดาปีเตอร์กิตติศักดิ์ เจริญศรี...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-6-2019
 

 
วันที่ 16 -24 สิงหาคม 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรม "สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ" 1....
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 24-8-2019
 

 
การแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ระดับชาติ ละโวเกมส์ ครั้งที่ 14 ประเภทกรีฑา วันที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 5-9-2019
 

 
16 กันยายน 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอการเสกบ้าน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 16-9-2019
 

 
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสเเสกบ้านพักภราดา วันที่ 16 กันยายน 2562...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 16-9-2019
 

 
ฟุตบอลสัมพันธ์ระหว่างทีมภราดาเซนต์คาเบรียลVSทีมพระสงฆ์อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 16-9-2019
 

 
ผู้อำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และตัวแทนครู ร่วมงานสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารฯ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 4-10-2019
 

 
ภ.กิตติศักดิ์ เจริญศรี ลงนาม ทำสัญญาจ้างพนักงานประจำ คือ นางสาวกิ่งกาญ สูรย์สร...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-5-2019
 

 
ภ.กิตติศักดิ์ เจริญศรี ลงนาม ทำสัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง แม่ครัว...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-7-2019
 

 
ภ.กิตติศักดิ์ เจริญศรี ลงนาม ต่อสัญญาจ้าง พนักงาน 2 คน คือ นายธนชัย อุ่นคำ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-9-2019
 

 
ภ.กิตติศักดิ์ เจริญศรี ลงนาม ทำสัญญาจ้างพนักงานอัตราจ้าง สัญญา 1 ปี ตำแหน่ง...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-10-2019
 

 
การแข่งขันกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 วันที่ 17-19 กรกฎาคม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-10-2019
 

 
ภราดา ดร.สมพร คงวิมล มอบอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 28-10-2019
 

 
ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ลงนามทำสัญญา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-10-2019
 

 
ครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการก้าวเพื่อโรงพยาบาลท่าอุเทน วันที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 1-11-2019
 

 
ทีมงานจากโรงเรียนสร้างเสริมอาชีพและภาษา ร่วมกับบริษัทจัดหางานอุบลไทยเวลเดอร์...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 7-11-2019
 

 
คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมจัดค่ายภาษาสนุกมุ่งสู่ญี่ปุ่น...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 6-11-2019
 

 
ประชุมหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญประจำภาคเรียนที่...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 8-11-2019
 

 
คณะกรรมการประเมินมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงกายภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 6-11-2019
 

 
บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วมอวยวันคล้ายวันเกิดในเดือนพฤศจิกายนให้กับ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 15-11-2019
 

 
เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 62 เวลา 13.00 น.-15.00 น. งานลูกเสือวิสามัญโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 20-11-2019
 

 
22 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมลูกเสือ ได้เข้าร่วมจิตอาสาพัฒนา บริเวณหนองขั่ว ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 22-11-2019
 

 
20 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมแข็นขันทักษะวิชาการ อาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 29-11-2019
 

 
21พ.ย.62 เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะฝีมือด้านช่างเครื่องปรับอากาศมืออาชี...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 21-11-2019
 

 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีริมโขงเกมส์ ครั้งที่17 วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 14-12-2019
 

 
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีริมโขงเกมส์ ครั้งที่17 วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 14-12-2019
 

 
กิจกรรมการแข่งขันและมอบเหรียญรางวัล ครูและนักเรียน การแข่งขันกีฬาสีริมโขงเกมส์...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 14-12-2019
 

 
บาทหลวงพนม ลือประสิทธิ์ ให้เกียรติ มอบของขวัญวันเกิดแก่ ภ.ดร.สมพร คงวิมล...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 20-12-2019
 

 
นักเรียน ระดับ ปวช.1-3 ทุกสาขาวิชา เข้ารับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Working experiences and perspective...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 9-1-2020
 

 
วันที่ 11 มกราคม 2563 โรงเรียนร่วมกับเทศบาลตำบลเวินพระบาท โรงเรียนเชียงยืนวิทยา...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 11-1-2020
 

 
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งมอบความสุขแก่นักเรียน เนื่องในวันคริสต์มาส...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 20-1-2020
 

 
วันที่ 18-20 มกราคม 2563 นักเรียนปวชง1 ได้เข้าค่าย ลูกเสือวิสามัญ กับ คณะเเทคโนโลยีอุตสาหกรรม...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 23-1-2020
 

 
นัดกระชับมิตร กีฬาสัมพันธ์เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ วันที่ 10 มกราคม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 10-1-2020
 

 
ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 2-2-2020
 

 
กีฬาสัมพันธ์ ครูอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม vs คณะครูเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 5-2-2020
 

 
คณะพระสงห์จากอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 7-2-2020
 

 
ผู้บริหารและตัวแทนคณะครู ร่วมลงนามทำสัญญาก่อสร้างบ้านพักครู 3 หลังโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 17-2-2020
 

 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 แผนกสามัญ-สัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมบรรยาย "เรื่องวัยรุ่นกับอินเทรอ์เน็ต"...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 21-2-2020
 

 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 14-2-2020
 

 
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 แผนกสามัญ-สัมพันธ์ ร่วมกับงานบริหารทรัพยากร ฯ ฝ่ายวิชาการ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 23-2-2020
 

 
คณะครูและนักเรียน ปวช.2 ศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ ใน จ.มุกดาหาร 1.อู่เทคนิคยนต์มุกดาหาร...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 14-2-2020
 

 
กล่องเก็บของแบบมีลิ้นชัก สอบแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ภายใน) ชั้น ปวช.2 สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 25-2-2020
 

 
อบรมเชิงปฏิบัติการในงานสัมมนาครูก่อนปิดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เรื่อง...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 20-3-2020
 

 
วันที่ 9 มี.ค.63 ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม มอบทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 9-3-2020
 

 
ทำสัญญาก่อสร้างป้ายและรั้วโรงเรียน
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 9-3-2020
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter