107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ปีการศึกษา 2565   ปีการศึกษา 2564   ปีการศึกษา 2563   ปีการศึกษา 2562   ปีการศึกษา 2561   ปีการศึกษา 2560   ปีการศึกษา 2559   ปีการศึกษา 2558   ปีการศึกษา 2557   ปีการศึกษา 2556   ปีการศึกษา 2555   ปีการศึกษา 2554   ปีการศึกษา 2553   ปีการศึกษา 2552   ปีการศึกษา 2551   ปีการศึกษา 2550   

อั้ลบั้มภาพกิจกรรมปี 2563


 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 (ช่วงเช้า...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 23-6-2020
 

 
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ อาคารโภชนาการ
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 22-6-2020
 

 
กิจกรรมปฐมนิเทศ วันที่ 24 มิถุนายน 2563 1. กิจกรรมสันทนาการ และ 2. แนะแนวทางวิชาการ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 24-6-2020
 

 
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 9-7-2020
 

 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม นำโดยคุณสรุศักดิ์​ เทียบรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวัดโฆามังคลาราม...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 10-7-2020
 

 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน งานนักศึกษาวิชาทหาร จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นโดยมี...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 15-7-2020
 

 
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหาร และคณะครูเข้ามอบที่กดเจลล้างมือให้กับโรงเรียนค้อวิทยาคม
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 24-6-2020
 

 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน จัดกิจกรรมพิธมิสซาขอบพระคุณ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 3-7-2020
 

 
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหาร และคณะครูเข้ามอบที่กดเจลล้างมือให้กับโรงเรียนค้อวิทยาคม
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 24-6-2020
 

 
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหาร และคณะครูเข้ามอบที่กดเจลล้างมือให้กับโรงเรียนบ้านต้าย
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 24-6-2020
 

 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน งานอภิบาล จัดกิจกรรมพิธีฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 22-7-2020
 

 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน งานอภิบาล จัดกิจกรรมพิธีฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 22-7-2020
 

 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เนื่องในวันฉลองนักบุญหลุยส์ ฯ ทางโรงเรียนมอบทุนการศึกษาแก่บุตรบุคลากรโรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 22-7-2020
 

 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพจัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 24-7-2020
 

 
ผู้อำนวยการ ร่วมลงนามทำสัญญาจ้าง (อัตราจ้าง1 ปี) เจ้าหน้าที่หอพัก จำนวน 2 คน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-6-2020
 

 
ผู้อำนวยการ และงานอาคารสถานที่ฯ ลงนามทำสัญญาก่อสร้างฝ้าเพดานครัวริมโขง
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 20-7-2020
 

 
สวัสดิการบุคลากร ฯ ผู้บริหารและคณะครูร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 12-6-2020
 

 
สวัสดิการบุคลากร ฯ ผู้บริหาร คณะครู พนักงานและนักเรียน ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 21-7-2020
 

 
สวัสดิการบุคลากร ฯ ผู้บริหารมอบเสื้อโปโล สีเหลืองและสีฟ้า ให้คณะครู พนักงาน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 15-7-2020
 

 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายวิชาการ แผนกสามัญ-สัมพันธ์ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 29-7-2020
 

 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน งานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนจัดกิจกรรม...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 30-7-2020
 

 
สวัสดิการบุคลากร ฯ ผู้บริหารมอบเสื้อโปโล สีเหลืองและสีฟ้า ให้พนักงาน เป็นเครื่องแบบประจำวันตามประกาศของโรงเรียน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 3-8-2020
 

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 14-8-2020
 

 
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เอไอเอ จำกัด มอบเงินสินไหมมรณกรรม...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 16-10-2020
 

 
คณะภราดา คณะครู พนักงาน นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วมพิธีถวายราชสัการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 15-10-2020
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จัดกิจกรรม ร่วมน้อมรำลึก สำนึกในพะรมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 14-10-2020
 

 
ทางโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้รับเกียรติจาก บาทหลวงพนม ลือประสิทธิ์...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 30-10-2020
 

 
กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 30-6-2020
 

 
กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเวินพระบาท...
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 4-8-2020
 

 
กิจกรรม การต่อต้านยาเสพติดและการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ณ หอประชุมยงใจยุทธ...
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 16-9-2020
 

 
กิจกรรมร่วมอวยพรวันคล้ายบุคลากรในเดือน พฤศจิกายน และธันวาคม ให้กับ ภราดา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 4-12-2020
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จัดสรรอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน จำนวน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 2-12-2020
 

 
เมื่อวันที่ ุ6 พ.ย.63 คณะครู จำนวน 20 ท่าน อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะเป็นฐานและการพัฒนาการนิเทศการจัดการเรียนการสอน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 6-11-2020
 

 
ระหว่างวันที่ 5,9 และ 10 พฤศจิกายน 2563 คณะครูแผนกช่างอุตสาหกรรม เข้าอบรมฝึกปฏิบัติการ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 10-11-2020
 

 
งานครอบครัว ATSN ปี 2563 ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก ภ.ดร.อาวุธ ศิลาเกษ เป็นประธานในงานครั้งนี้...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 19-12-2020
 

 
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 18-12-2020
 

 
วันที่ 19 ธันวาคม 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จัดกิจกรรมวันคริสมาสต์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 19-12-2020
 

 
วันที่ 14 ตุลาคม 2563 งานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา โครงการเศรษฐกิจภายในโรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 14-10-2020
 

 
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมจัดพิธี น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 15-10-2020
 

 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู โดยช่วงเช้ามีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 29-7-2020
 

 
ภ.กิตติศักดิ์ เจริญศรี คณะครู และนักเรียน ร่วมอวยพรวันฉลองศาสนนาม นักบุญยอห์น...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 29-1-2021
 

 
วันที่ 3 กุมภาพันธุ์ 2564 งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จัดการเลือกตั้งประธาน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 3-2-2021
 

 
ภ.กิตติศักดิ์ เจริญศรี และ ภ.ดร.สมพร คงวิมล ให้เกียรติมอบ ของขวัญให้บุคลากร...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 4-3-2021
 

 
พิธีเปิด กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ริมโขงเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 ในวันที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 17-3-2021
 

 
ฟุตบอลนัดกระชับสัมพนธ์ ทีมบาทหลวงสังฆมลฑลท่าแร่ พบกับ ทีมคณะครู ATSN. ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 17-3-2021
 

 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ริมโขงเกมส์ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 ในวันที่ 17 เดือน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 17-3-2021
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter