107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีกิจกรรมทางวิชาการ

สอดคล้อง :
      วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมจัดกิจกรรมวันเด็กและวันวิชาการขึ้น โดยในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเวินพระบาทร่วมจัดงานวันเด็กด้วย ในส่วนของพิธีการทางโรงเรียนฯได้รับเกียรติจาก นายอำนวย โพธิ์ทอง นายอำเภอท่าอุเทน มาเป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานทางโรงเรียนฯ ได้จัดกิจกรรมขึ้น อาทิเช่น การฉายภาพยนตร์ 3 มิติ การทดลองใช้ iPad 2 การเล่นเครื่องเล่นต่างๆ เกมส์หรรษา การทดลองขับรถไฟฟ้า การแสดงบนเวที จำหน่ายและโชว์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียน การแข่งขันฟุตบอลและวอลเล่ย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ซึ่งทางโรงเรียนได้รับการตอบรับจากโรงเรียนในตำบลเวินพระบาท และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter