107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


- - - แผนกวิชาช่างยนต์ - - -

Job Description   |   แผนงาน โครงการ  |   ผู้รับผิดชอบ


บทพรรณนางาน   ( Job Description )


หน้าที่หลัก
: (สรุปโดยย่อ)


งานที่ปฏิบัติ
: (หน้าที่และความรับผิดชอบตามลำดับความสำคัญ)


อั้ลบั้มภาพ
อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วีนที่ 16 ม.ค.58 แผนกวิชา ช่างยนต์ ปวช.1 ศึกษาดูงาน การจัดการศูนย์บริการรถยนต์ ณ บริษัท ฮีโน่ นครพนม และ บริษัทมาสด้า นครพนม
upload โดย : นายปริญยา สีสม16/1/2558  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : แผนกวิชาช่างยนต์ จัดให้นักเรียนฝึกปฏิบัติงานจริงร่วมกับสถานประกอบการณ์ ในวัน พฤหัสบดีและวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย.ถึง 12 ธ.ค. 57 รวมเวลาการปฏิบัติงาน จำนวน 80 ชั่วโมง
upload โดย : นายปริญยา สีสม12/12/2557  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน แผนกวิชาช่างยนต์ ประจำเดือน สิงหาคม 2557
upload โดย : นายปริญยา สีสม6/9/2557  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 27 มิ.ย. 57 สาขาวิชาช่างยนต์ ได้เชิญวิทยากรจาก อู่อนันท์ชัยมอเตอร์ เข้ามาสอนในเรื่อง งานบริการไดชาร์จรถยนต์ ณ ห้องเรียนสาขาวิชาช่างยนต์ เวลา 13.00น. - 16.00 น. นักเรียน ปวช. 2 ช่างยนต์
upload โดย : นายปริญยา สีสม27/6/2557  

หน้า 1 


[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter