107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


- - - สาขาวิชาเครื่องกล - - -

Job Description   |   แผนงาน โครงการ  |   ผู้รับผิดชอบ


บทพรรณนางาน   ( Job Description )


หน้าที่หลัก
: (สรุปโดยย่อ)


งานที่ปฏิบัติ
: (หน้าที่และความรับผิดชอบตามลำดับความสำคัญ)


อั้ลบั้มภาพ
อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : นักเรียน ปวช.2 สาขางานวิชาเครื่องกล งานยานยนต์ เข้าศึกษาดูงาน ณ หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง (นรข.)จ.นครพนม วันที่ 23 พ.ย.54 เวลา 09.00- 12.00 น.
upload โดย : นายปริญยา สีสม23/11/2554  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : คณะครู นักเรียน สาขาวิชาเครื่องกล ได้เดินทางไปศึกษาการพัฒนา รถประหยัดน้ำมัน ที วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน จ.สกลนคร วันที่ 23 ส.ค. 54
upload โดย : นายปริญยา สีสม23/8/2554  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : 24 มิ.ย. 54 นักเรียนปวช.2 ไปศึกษาดูงาน เกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร ณ บริษัท คูโบต้า อา เอ็ม จี สาขานครพนม ได้เรียนรู้หลักการทำงานของเครื่องจักรกลการเกษตร ได้แก่ รถดำนา รถไถนา และรถเกี่ยวข้าว
upload โดย : นายปริญยา สีสม24/6/2554  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางส่วนของสาขางานยานยนต์
upload โดย : นายปริญยา สีสม22/6/2554  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ช่างยนต์กับงานวันวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
upload โดย : นายปริญยา สีสม28/1/2554  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : กิจกรรมการเรียนการสอน เดือนพ.ย. 53 สาขาวิชาเครื่องกล
upload โดย : นายปริญยา สีสม11/11/2553  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : กิจกรรมการเรียนการสอน ของสาขาวิชาเครื่องกล
upload โดย : นายปริญยา สีสม11/1/2554  

หน้า 1 [2


[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter