107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
2107-1001: 1
 

หน่วยที่ 7 งานสร้างรูปทรงหลายเหลี่ยม

 เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าโปรแกรม สเกตช์รูปหลายเหลี่ยม
 ขึ้นรูปทรงหลายเหลี่ยม บันทึก ปิดโปรแกรม ปิดคอมพิวเตอร์
 ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์

     เรื่อง เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter